Om prosjektet

Prosjektet – CapHome

Fredrikstad-kontoret har omtrentlig 70 ansatte som trenger en enklere løsning på det intranettet som eksisterer i dag. Intranettet er for hele Capgemini-gruppens ansatte, og har for den enkelte all for mye unødvendig informasjon og lenker. Formålet blir av den grunn å lage en ny løsning ved å avdekke hva de ansatte faktisk bruker intranettet til, og dermed forenkle og fornye dagens intranett.