Gruppearbeid, møter og veiledning

27.05.2020 – Møter og veiledning fase 4.3

Denne uken ble de siste møtene før innlevering holdt, der det har vært et møte med oppdragsgiver, der siden ble publisert etter godkjenning, og et siste møte med veileder for å få de siste kommentarene før innlevering.

22.05.2020 – Møter og veiledning fase 4.2

Denne uken er det gjennomført et møte med oppdragsgiver der det ble gjennomført en akseptansetest, for å sikre at siden og hvordan den brukes lever opp til forventningene til oppdragsgiver. Det er ikke holdt et møte med veileder denne uken, men det har vært jevnlig med kontakt via teams chat.

19.05.2020 – Møter og veiledning fase 4.1

Den siste tiden har det vært mer fokus på kommunikasjon med veileder gjennom teams chat, da vi fikk spurt spørsmål mens vi selv jobbet med dokumentet, dermed er det bare gjennomført et møte via teams siden sist. Det er også gjennomført et møte med oppdragsgiver gjennom teams, men det er holdt kontakten med han via messenger, slik at han kan holdes oppdatert på prosjektet.

17.04.2020 – Møter og veiledning fase 3.4

Det har vært jevnlig kontakt med oppdragsgiver disse to ukene etter implementering på deres side startet, og dette vil fortsette frem til siden er ferdig. Det har vært et møte med veileder, da det har vært mye jobb med retting osv, men det har vært jevnlig kontakt via teams chat.

03.04.2020 – Møter og veiledning fase 3.3

Denne uken var det ikke et møte med veileder, da det grunnet meldinger frem og tilbake ble oppklart mulige spørsmål for møtet, dermed fortsetter gruppen på rapporten. Det har også vært mer kontakt med oppdragsgiver denne uken, der sidens oppsett, og mulig nytt tema har blitt beskrevet.

27.03.2020 – Møter og veiledning fase 3.2

Denne uken ble det holdt et møte med oppdragsgiver den 25.03, der den første versjonen av alpha siden ble presentert, og endringer som var ønsket ble gitt. Det ble etter dette sendt en oppdatering til oppdragsgiver med de endringene som var ønsket 27.03, og vi avventer svar der. Det ble også holdt et møte med veileder, da vi selv i disse tider ønsker ukentlige veiledninger og tilbakemeldinger, slik at vi kommer oss så langt fremover med oppgaven som mulig. Neste møtedato blir fredagen til uken, og neste møte med oppdragsgiver blir satt senere etter svar.

20.03.2020 – Møter og veiledning fase 3.1

Grunnet Kovid-19 har gruppearbeid blitt hjemme ifra inntil andre ting er sagt fra høgskolen og staten. Til nå ser det ut som om felles gruppearbeid må utgå frem til 26 mars tidligst. Derimot har prosjektgruppen holdt jevnlig kontakt over messenger som vanlig, og brukt dette mediet mer for å kunne gjøre opp for å ikke kunne møtes. Det er også holdt teams møte denne uken, for å fastsette uken som kommer. Det har vært et møte med veileder, der vi fikk ferdigstilt kapittel 2, og neste møte med veileder er fredag 27 mars via teams. Oppdragsgiver har prosjektgruppen holdt kontakt med via teams og mail, og det vil dermed være et teams møte onsdag 25 mars, for å vise frem alternativer til alfa siden og meny oppsettet.

13.03.2020 – Møter og veiledning fase 3.0

Denne uken har det blitt rart med møter med både veileder og oppdragsgiver. Det ble holdt et kort møte via meet, for å få mer informasjon om Google Analytics, og et siste møte ansikt til ansikt med veileder ble holdt. Videre fremover vil det være vanskelig for både prosjektgruppen å møtes, og møter med veileder og oppdragsgiver vil fremover bare skje via video chat.

05.03.2020 – Møter og veiledning fase 2.5

De siste to ukene har vi fått hatt møter med veileder og oppdragsgiver, der vi har diskutert det nye oppsettet, og kommet til en felles enighet, da designet som ble presentert som det endelige designet endelig var ferdig. Men nå sitter hovedfokuset på å gjøre ferdig de første kapitlene, slik at ting er klart for innlevering neste uke.

21.02.2020 – Møter og veiledning fase 2.4

Denne uken hadde vi møte med både oppdragsgiver og veileder, der vi hos veileder fikk tilbakemelding på kapittel 1 og 2, slik at vi får ferdigstilt dette 100% etter retting, og vi fikk innsyn på selve utviklingsoppgaven, som ville hjelpe oss med møtet med oppdragsgiver. Under møtet med oppdragsgiver fikk vi vist frem våre egne resultater, og gitt våre anbefalinger for hva som burde brukes med baktanke på deres kunnskaper i wordpress, og funksjonene de ønsker. Vi fikk god gjennomgang her, og et endelig design av meny og sider skal bli sendt denne uken, slik at utviklingen av alfa siden kan startes.

14.02.2020 – Møter og veiledning fase 2.3

Denne uken ble det holdt et møte med oppdragsgiver, der vår research, analyse og anbefalinger ble lagt frem, der vi ble spurt om vi kunne teste ut temaet de allerede har, samt deres plugins, da de helst ville fortsette å bruke dette, men var åpne til å ta imot våre anbefalinger. Det er satt opp et møte med veileder onsdag 19 februar, og et møte med oppdragsgiver 20 februar, der vi skal vise frem resultatene fra enda en testing, og prøve å få frem vår sak og vårt standpunkt en siste gang før alfa siden på startes på.

07.02.2020 – Møter og veiledning fase 2.2

Uken som har vært har vi hatt ett møte med veileder for å få unna noen spørsmål angående rapporten, og dens struktur, slik at vi vet vi er på riktig vei, og vi har fått noen tilbakemeldinger på jobben vår så langt, som er blitt rettet opp i. Da vi har satt opp ukentlige veiledninger, er det ikke mye å rapportere.

Neste veiledning er satt til å være onsdag den 19 februar, da veileder ikke er tilstede den kommende fredagen eller neste.

24.01.2020 – Møter og veiledning fase 2.1

Denne uken ble det ikke veiledning da veileder var hjemme med syke barn, men vi har derimot satt opp en liste med spørsmål for neste veiledningstime, innenfor både utvikling og skriveprosessen.

17.01.2020 – Møter og veiledning fase 1.2

I uke to av prosjektperioden har gruppen utført enda ett møte med veileder, der de siste spørsmålene før innlevering av forprosjektrapporten ble levert inn, samt tidligere i uken hatt ett møte med oppdragsgiver, der alle svar fra spørreundersøkelsen og kommentarer fra intervjuet ble tatt opp. Det ble også utført en heuristisk evaluering av wireframes som ble sendt, noe som også ble tatt opp ved møtet. Neste møte med oppdragsgiver ble satt til 13 februar.

14.01.2020 – Møter og veiledning fase 1.1

Så langt i forberedelsene og forskningen, har prosjektgruppen hatt to møter med veileder, for å få en bedre innsikt i en mulig problemstilling, svart på spørsmål angående oppsettet til forprosjektrapporten, og gitt prosjektgruppen en god start på prosjektperioden.

Videre frem vil det bli holdt ett møte med oppdragsgiver 16.01.2020, samt ett nytt møte med veileder 17.01.2020.