Skriveprosessen

27.05.2020 – Hoveddokumentet ferdig versjon

Denne uken har tiden gått til å korrektur lese oppgaven, samt snakke med veileder om hva som burde endres i skrivemåte etc. Den er dermed klar for innlevering den 29 mai.

22.05.2020 – Hoveddokument tredje utkast oppdatering 2

Første versjonen av det fullførte dokumentet er nå klart, og skal gjennomgås neste uke. Denne uken er sammendrag, konklusjon og akseptansetest er skrevet. Oppdraget for neste uke er å gjennomgå hoveddokumentet med veileder, rette opp i settningsoppbygning, og gjennomgå hele dokumentet for å se etter skrivefeil før innlevering 29.05.

19.05.2020 – Hoveddokument tredje utkast oppdatering 1

Etter at andre utkast ble levert inn, er det jobber mye med diskusjon og konklusjon. Det er også blitt satt igang felles arbeid med veileder, der han har gått gjennom hele dokumentet, bit for bit, og sett på hvordan dokumentet er satt opp, om det er et forståelig oppsett, setningsoppbygning etc. Dette jobbes da med, og konklusjonen skal ferdigskrives denne uken, slik at vi rekker en siste gjennomgang av dokumentet før innlevering.

17.04.2020 – Hoveddokument andre utkast oppdatering 5

De siste to ukene har det blitt jobbet med kapittel 3-6, med retting, og renskriving, noe som vil fortsette videre. Kapittel 7 og 8 ble startet denne uken, og vil også fortsettes på videre før andre innlevering av dokumentet.

03.04.2020 – Hoveddokument andre utkast oppdatering 4

Kapittel 3 og 4 er gjennomgått, og retting av disse kapitlene er snart gjennomført. Det ble også gitt et dokument med ting som burde rettes i kapittel 5 og 6, som dermed avsluttes denne uken, slik at rapporten kan gjennomgås i sin helhet.

27.03.2020 – Hoveddokument andre utkast oppdatering 3

Kapittel 3 og 4 sin første versjon ble ferdigstilt i løpet av denne uken, og endringer og oppdateringer som kan bli gjort var delt ut av veileder før veiledningstimen samme  uken. Dermed vil det bli enda en gjennomgang av disse kapitlene før vi igjen fortsetter videre. Kapittel 5 og 6 er startet, og er nesten klare til gjennomgang. Disse kapitlene vil bli gjennomgått fredag 03.04, slik at mulige endringer kan bli gjort.

20.03.2020 – Hoveddokument andre utkast oppdatering 2

Denne uken ble kapittel 1 og 2 ferdigstilt, og kapittel 3-6 er startet opp. Det er også blitt en endring i oppsettet av dokumentet, da det var usikkert hva den originale malen mente med tanke på design kapittelet, som nå er blitt et eget kapittel for å forklare og vise frem wireframes, og et annet kapittel er til for å kunne beskrive design metoden for utføring av testing. Videre går det som vanlig med svar på testing, implementering, leveranse, diskusjon og konklusjon. Neste uke vil kapittel 3-6 bli jobbet med, og test kapittelet skal være klart for gjennomgang, for å kunne ferdigstille dette.

13.03.2020 – Hoveddokument andre utkast oppdatering 1

Denne uken er det igjen blitt tittet på kapittel 1 og 2 for å fikse småpirk som ble gitt etter levering av første utkast. Første kapittel er nå ferdigstilt, og kapittel 2 er satt på vent da det siste som mangler av informasjon fra Google Analytics ikke er tilgjengelig enda. For resterende av dokumentet er flere kapitler lagt til for å kunne gi en bedre oversikt over oppgaven og utviklingen for gruppen. Videre vil dokumentet bli jobbet med, og fra neste uke vil utviklingen av alfa siden begynne for fult.

05.03.2020 – Hoveddokument første utkast oppdatering 6

Samme som sist uke er kapittel 1 og 2 jobbet med, da vi bestemte oss for å legge til Google Analytics, og informasjon deretter som kan hjelpe oss videre i prosessen.  Dette må da bli gjennomgått av veileder før innlevering av førsteutkastet. Utenom dette er informasjon og retting gitt av veileder tidligere rettet opp i.

21.02.2020 – Hoveddokument første utkast oppdatering 5

Denne uken har kapittel 1 og 2 blitt gått igjennom med veileder, og vi har fått tilbakemelding på hva som burde legges til, eller skrives om, noe som vil skje denne uken, og mandag neste uke. Utenom dette vil kapittel 4 bli fortsatt på og kapittel 3 bli startet.

14.02.2020 – Hoveddokument første utkast oppdatering 4

Analysedelen ferdigstilles denne uken, slik at den er klar for revidering neste onsdag av veileder, og kapittel 3, design og utvikling vil bli startet opp. Slik som det er nå føler vi ikke at vi kan følge malen som er gitt til punkt og prikke, da vi har flere arbeidsområder de forrige ikke har, slik som endelig løsning både ved design, utvikling og ved plugins, noe som gjør at dette delkapittelet må være representert ved flere kapitler i hoveddokumentet. Dette vil bli spurt om nærmere ved neste veiledningstime.

07.02.2020 – Hoveddokument første utkast oppdatering 3

Denne uken ble både metode kapittelet og analyse kapittelet så og si ferdigskrevet, da det er noen få punker bare som ikke kan skrives før vårt møte med Drivhuset Østfold torsdag 13.02. Vi har derimot testingen klar for å gjennomføres etter dette møte, slik at vi får ferdig det vi trenger i tide.

31.01.2020 – Hoveddokument første utkast oppdatering 2

Til nå er utviklingen av hoveddokumentets første tre kapitler godt i gang, der research på diverse funksjoner er starter, selve introduksjonen er ferdig med unntak av rapport oppsettet som skal være med, og det er startet med benchmarking og kortsortering. Mer dokumentasjon om dette ser du her ->

24.01.2020 – Hoveddokument første utkast oppdatering 1

Vi har nå startet på utviklingen av vårt hoveddokument, og kommet godt igang med dette. Selve strukturen er startet for de første fire hovedpunktene som skal leveres den 09 mars, samt introduksjonen fra forprosjektrapporten er lagt inn som hoveddokumentets introduksjon pga. all testingen som ble gjort i forkant.

Til uken vil hoveddokumentet skrives videre på, ikke funksjonelle krav skal spesifiseres, og generelle krav og kravspesifikasjoner skal ferdigstilles.

17.01.2020 – Forprosjektrapport oppdatering 2

I uke 2, uken før planlagt slutt uke for ferdigstilling og innlevering av forprosjektrapport, sitter gruppen med ferdigstilt rapport. For fullføring av forprosjektrapporten har gruppen hatt tre forskjellige analyser og tester, en heuristisk, en kvalitativ og en kvantitativ.

Gruppen har også hatt ett møte med oppdragsgiver der testene som er uttført ble fremstilt og diskutert. Ett møte med veileder er også gjennomført, der problemstillinger for gjennomføringen av rapporten ble fremvist, diskutert og oppklart.

14.01.2020 – Forprosjektrapport oppdatering 1

Ved prosjektgruppens oppstart av bachelor forberedelser 8 januar 2020, er det nå 25% av forprosjektrapporten som er ferdigstilt, med flere punkter for innholdets oppstartet.

Førsteutkastet til risikoanalysen er ferdig, og klar for gjennomgang, i tillegg til dette er CPM, GANTT og prosjektplanen ferdigstilt idag. I forprosjektrapporten er informasjonen om oss, om oppdragsgiver og bedriften, og kravspesifikasjoner klare.

Oppgaver for forprosjektrapporten som er startet er opp er å samle inn en testgruppe for en kvalitativ undersøkelse, og en kvantitativ undersøkelse er sendt ut til flere ved HiØ, og familie / venner i nærområdet.