Prosjektoppgaven

Prosjektets omfang

Prosjektet innebærer å gjøre en evaluering av Smart Cognition sin Aktiv Fritid plattform i henhold til internasjonale og nasjonale retningslinjer for universell utforming av mobilapplikasjoner og tilrettelegging av informasjon. I samarbeid med oppdragsgiver har vi sammen valgt å avgrense dette til nasjonalt regelverk. Hvis tiden er tilstrekkelig, er avtalen å sjekke mobilapplikasjonen mot internasjonale regler. Denne plattformen brukes til å formidle tilrettelagt informasjon om kultur- og fritidsaktiviteter i brukeren sitt lokalmiljø. Informasjonen tilpasses den enkeltes forståelsesevne. Prosjektet går derfor ut på at Smart Cognition ønsker en ekstern evaluering og forslag til forbedringer av eksisterende funksjonalitet og informasjonsinnhold. Prosjektgruppen vil foreta en evaluering av det eksisterende systemet i dag, sjekke retningslinjer i henhold til krav om universell utforming og tilrettelegging av informasjon. I tillegg vil prosjektgruppen hvis tiden er tilstrekkelig, undersøke om designet av plattformen er innenfor retningslinjer som kreves for mobilapplikasjoner.

Oppdragsgiver ønsker å nå sine brukergrupper på en best mulig måte. Disse brukergruppene er mennesker med forskjellige typer funksjonsnedsettelser, men også pårørende og andre brukere. Kort sagt, de må nå et bredt spekter av brukere og behov. Smart Cognition AS ønsker å vite hvordan de ligger an i henhold til regler, normer og design og vil gjerne ha noen utenforstående til å gjøre denne vurderingen for de slik at de kan foreta korrekte innholdsmessige og designmessige endringer.