01.02 – Intervju og forandring i planene

Hællæpåræ! Her kommer en oppdatering om hva gruppen har brukt uka på.

Intervjuer

Gruppa vår startet denne uka med å holde intervjuer. Vi var så heldige at vi fikk tilgang til fire hyggelige rådgivere hos Simployer. Vi fikk lov til å ta opp intervjuene slik at vi har mulighet til å høre de om igjen. Intervjuene gikk fint, var lærerike og hyggelige.

Tusen takk!

Forandringer i planene

Planen var å lage cultural probes  på bakgrunn av intervjuene. Vi ville lage et sett oppgaver rådgiverne skulle løse i løpet av et par dager med mål om å lære enda mer. Etter vi var godt i gang med designet av disse viste det seg at dette ikke var den beste løsningen for oss. Gjennom intervjuene kom vi kontakt med en på Simployer som kunne gi oss litt statistikk på bruk, noe vi mener passer oss bedre.

Første utkast

Denne uka har vi lagd et utkast til hva prosjektet vårt faktisk skal være! Vi har gjort grundig utredningsarbeid disse ukene. Ved hjelp av intervjuer, bruksstatistikk og egen research identifisert områder vi kan hjelpe til på. Vi har avgrenset oss til et spesifikt område og kommet frem til noe vi mener er en god løsning.

Veien videre

Neste uke tar vi et møte med Simployer og veileder og hører hva de har å si om ideen vår. Når vi blir enige er det bare å kjøre på med startfasene i utvikling!

 

hermannt