14.02 – Midt mellom to faser

Hallaisen fra solskråningen Halden!

Fra utredning til utvikling

Etter planen er dagen i dag, 14. februar, den første dagen i utviklingsfasen. Det å gå fra en fase til en annen kan være en vanskelig prosess, så denne uken har vi prøvd å gjøre litt av alt. Vi har arbeidet med hoveddokumentet, sett på innsamlet data, fått ny data fra oppdragsgiver og faktisk fått til å sette opp et eget lite DialogFlow-API.

Ettersom vi har fått litt bedre kontroll på disse delene har vi en bedre forståelse for hvordan vårt produkt skal være. Det virker som vi heller mot et JavaScript-prosjekt og koble det sammen med oppdragsgivers API. Det første sekvensdiagrammet har blitt laget!

Datatilgang og møte med Simployer

Som nevnt har vi fått data fra oppdragsgiver og det vil være grunnlaget vårt for veien vår videre. Det er en samling av både artikler på nettsiden, FAQ og spørsmål på Fagforum, en blanding av alt vi trenger!

Uken ble avsluttet med et møte hos oppdragsgiver hvor vi fikk klarert det vi har gjort i utredningsfasen og veien videre ble drøftet.

Veien videre

Nå som vi er i utviklingsfasen har vi begynt å tenke på databaseoppsett og hvordan vi skal håndtere dataene vi har. Vi har kommet frem til at vi ikke trenger noe særlig brukergrensesnitt, og velger derfor heller å legge enda mer vekt på databehandling. Målet vårt er å få litt kvalitet i produktet vi lager, og det krever litt ekstra håndverk.

Vi gleder oss til å ta fatt på de litt mer tekniske problemene som kommer, og lover å dokumentere dem!

 

cec