Vi er ferdige

Som tittelen sier – vi er ferdige!

Litt over fem måneders arbeid er unnagjort og vi har produsert en løsning vi mener treffer oppgaven, et utall linjer dokumentasjon, en plakat og en videopresentasjon.

Vi vil takke alle som har hjulpet oss på veien.
Takk til Lars Emil Knudsen for god veiledning i form av hjelp, motivasjon og råd.
Takk til Karoline Brynildsen for raske svar, hjelpsomhet og engasjement i oppgaven vår.
Takk til Mads Lindh og Susanne Stigberg for rådgivning.
Takk til alle testere som har hjulpet oss underveis,
og helt til sist; takk til alle medstudenter for tre fine år på Høgskolen.

Da gjenstår det bare å si farvel og ønske alle lykke til videre.

Hilsen oss i gruppe 10

 

Ferdig! (nesten)

Hællæ på dæ!

Siste dagen med skriving er over og oppgaven er ferdig!
Den er lastet opp her på leveransesiden.

Det gjenstår fortsatt arbeid med å lage en prosjektplakat og video, noe vi regner med at vi er ferdig med det om en uke. Dermed er dette det nest siste blogginnlegget for denne perioden.
Takk for alle som har hjulpet oss underveis og gitt oss et ekstra håp!

Prekæs

Hilsen oss i gruppe 10

 

En god uke

Ayayay, hallay!
For en uke det har vært!

Endringer i planene

Planene for eksamen ble endret denne uken,  plutselig skal ikke det inneholde en samtale med sensor. Heldigvis hadde vi allerede planer om å lage ferdig video og presentasjon til 5. juni, så den nye datoen på innlevering sjokkerte ikke oss noe særlig. Vi hadde selvsagt lyst til å kunne forsvare oppgaven vår, men vi får heller overbevise på andre måter.

En produktiv uke

For hei hvor det har gått unna! Lars og jeg, Cecilie, har fått levert inn våre andre eksamner denne uken og kan derfor fokusere ene og alene på bacheloroppgaven. Det har virkelig gått unna med skrivingen, som gjør at vi blir mer og mer fornøyd med produktet vi skal levere fra oss. Akkurat nå holder vi egentlig på i alle deler av hoveddokumentet, slik at vi leverer fra oss et mer sømløst dokument og hele oppgaven føles naturlig å lese. Når man skal lese rundt 100 sider, trenger man ikke gjenta seg selv for mye!

Ettersom vi har blitt ferdige med produktet i sin helhet har Hermann også fått laget et UML av systemet:

Tilbakemeldinger

Denne uken har vi snakket med to fra oppdragsgiver som har sagt seg fornøyde med prosjektet våres, som selvsagt også gir oss en selvsikkerhet. De mente at vi hadde løst oppgaven på en god måte. I tillegg har vi hatt brukertest med to personer som har erfaring med personalansvar slik at de kunne gi oss en tilbakemelding på det vi har laget. Ting har altså gått unna denne uken!
Til tirsdag skal vi ha så mye så mulig klart slik at vår gode veileder kan lese gjennom og gi oss en tilbakemelding på hoveddokumentet.

Det går fort i svingene, men vi klarer å holde oss fast.
Det er bare til å kjøre på til neste uke!

 

Innspurt

Hei igjen – snart for siste gang!

Nå er vi inne i den neste siste uken før innlevering av bacheloroppgave! Forrige uke ble vi ferdig med utviklingen, nå gjenstår det bare å finpusse resten av rapporten!

Ferdigstilling av rapport

Disse siste ukene vil gruppen jobbe mest med ferdiggjøring av diskusjons og implementasjon-kapitlene. Disse kapitlene er godt igang, slik at det gjelder mest å rettskrive og gå gjennom teksten. Det gjelder også resten av rapporten. Vi vil i løpet av den neste uken gå gjennom rapporten i sin helhet for å rettskrive og finpusse rapporten. Dette blir bra!

Idag har det også kommet noen forandringer angående forsvaring av bacheloroppgaven. Dette ble endret fra å ha en 15 minutter lang videopresentasjon + 10 minutter prat med sesnor til å bare levere en 15 minutter lang video som presenterer bacheloroppgaven vår. Denne videoen skal leveres innen fredag 5.juni 17.00.

 

Siste del av utvikling, la oss diskutere

Halloien en mai-dag!

Koding, testing og skriving

Overskriften oppsummerer de siste dagene ganske godt. Vi har jobbet med få på plass flere funksjoner i systemet, beskrive hva vi har gjort og vi prøver fortsatt å finne ut bedre måter å løse ting på. Samtidig har Hermann klart å levere sin eksamen! Gratulerer med det, Hermann.

Siste innspurt av utvikling

Vi har bestemt oss for at 17. mai er siste dag av utvikling, selv om vi sannsynligvis ikke kommer til å jobbe med utviklingen den 17. (heldigvis). Uansett er det en siste innspurt med å ferdigstille det vi har av programvareutvikling og beskrive det.

Vi har gjort litt endringer i den overordnede planen vår, ettersom vi har fått litt mer tid. I tillegg har vi funnet ut at vi klarer fint å utvikle og skrive om det samtidig. Derfor ser planen videre slik ut:

I dag ble møtet med Lars Emil avbrutt av kanonskudd, så vi får ta det som en inspirasjon til uken videre og fortsette med et smell!
God frigjøringsdag, snakkes neste uke!

 

God 1. mai, kamerat!

Heisannhopp!

Møtet med veileder ble utsatt til neste uke, det er tross alt arbeidernes dag i dag!

Vi beveger oss fremover

Selv om alle tre også jobber med valgfagene våre får vi lagt ned en god innsats på bacheloroppgaven. Vi har fått ferdigstilt resultatene fra brukertesten og funnet nye mål fra den. Tusen takk til alle testere! I tillegg har vi denne uken fokusert mer på rådgivervektøyet slik at den straks har de grunnleggende CRUD-funksjonene, nå mangler vi bare update. Dette håper vi vil gjøre det mer smidig å opprettholde systemet i fremtiden.  Vi prøver samtidig å lage en god dokumentasjon og gode forklaringer til systemet, slik at det er lettere å sette seg inn i.

Planlegging av veien videre

Ettersom vi fikk utsatt innlevering to uker har vi måtte revurdere Gantt-diagrammet vi hadde laget i forkant, og har nå en overordnet plan videre. Erfaring har vist at vi klarer å utvikle og dokumentere samtidig bedre enn vi trodde, derfor er tid som bare satt ned til dokumentasjon kuttet ned fra tre til to uker. I starten av neste uke vil vi sette en tydelig plan på hva som skal prioriteres når i den siste måneden vi har igjen.

 

God 1. mai, kamerat, og ha en ellers god helg!

 

24.04 – Beta-versjon og andre innlevering

Hallo! Vi har faktisk glemt å skrive her i et par uker – igjen. Whoops. Mye har skjedd siden forrige oppdatering her, så heng med.

Versjon 2 og beta

I dag er andre utkast av dokumentet klart, sjekk det ut om du har tilgang!
Det markerer også at vi markerer dette som beta-versjonen av produkter vårt.

Hele tidslinjen har blitt forskjøvet med cirka to uker, så vi er fortsatt «on track». Prosjektet skal leveres inn 29. mai og ikke 15.
Da rakk vi til og med å lure inn ei litta påskeferie, selv om den ble litt annerledes enn den pleier.

Brukertesting

Vi har nå gjennomført en brukertest og fått samlet inn resultater. Tusen takk til alle som deltok!

Testen ble ikke helt som vi hadde tenkt oss takket være en viss sykdom som er ute og går. Det ble rett og slett et Google Form som illustrerer tre mulige scenarier som kan dukke opp ved bruk av en del av verktøyet vårt. Målet var å samle inn inntrykk og tanker rundt disse scenariene, noe vi mener vi har fått til. Vi har lært mye og arbeider nå med å analysere resultatene slik at vi kan bruke de videre i utviklingen.

Møter

Vi har hatt flere møter både med oppdragsgiver og veileder den siste tiden. Her har vi fått inntrykk av hvordan vi ligger an og fått svar på spørsmålene våre. Vi har nå kommet inn i en rytme med møter stort sett hver fredag, noe som passer oss godt.

Nå gjenstår siste innspurt med intens jobbing fram mot innleveringsdatoen. Ønsk oss lykke til!

 

 

06.04 – Lenge siden sist!

Heisann! Her kommer et lite blogginnlegg på etterskudd. De siste ukene har gått fort, som de fleste dagene i disse koronatider. Siden forrige blogginnlegg 20.03 har mye skjedd!

Veiledningsmøter

Både fredag 27.03 og 03.04 har vi hatt veiledningsmøter med vår veileder, Lars Emil Skrimstad Knudsen. Det første møtet handlet om å oppdatere Lars Emil i utviklingsprosessen vår, i tillegg til å spørre om hjelp og råd angående å brukerteste prosjektet vårt, samt råd om motivasjon. Siden koronatiltakene slo til i Norge, opplevde gruppen av det ble vanskelige å holde samme arbeidsflyt siden vi ikke fikk lenger jobbe og diskutere på samme grupperom. Vi har også vært usikre på hvordan vi skal gjennomføre brukertesting av løsningen vår, siden grunnet omstendighetene rundt koronaviruset gjør det til at vi ikke får gjennomført brukertester med rådgiverne på Simployer. I dette møtet fikk vi mye gode tips til motivasjon og brukertesting, noe som resulterte i at Lars Emil ga oss konkrete oppgaver å gjøre frem til fredagen etterpå, 03.04.

Disse oppgavene besto av å ferdigstille kjernefunksjonene til beta-versjonen, samt publisering av løsningen til et domene. Andre oppgaver besto av å bestemme oss for brukertestingmetode. Vi avtalte også et møte med Susanne Koch Stigberg, foreleseren til Cecilie. Susanne har masse kunnskap om brukertesting, derfor ville vi ha et møte med henne for å få råd om brukertesting. Dette møtet ble avholdt onsdag 01.04. Denne uken var gruppens innsats vesentlig bedre og mer produktiv enn den forrige. Under veiledningsmøtet 03.04 diskuterte vi hvordan uken hadde gått med oppgavene og veien videre.

Brukertesting

Møtet med Susanne 01.04 var veldig informativt og hensiktsmessig. Susanne fortalte oss om forskjellige måter vi kunne utføre brukertestingen på. Vi kom frem til at vi enten måtte belage oss på å brukerteste løsningen med «den vanlige mannen på gata», altså mennesker med liten kunnskap rundt vårt domene. Dette vil i praksis skje gjennom venner og bekjente. Eller så kunne vi prøve å finne et par mennesker som jobber som HR-ansvarlig eller rådgiver gjennom vår omgangskrets. Vi kom frem til at vi vil prøve å finne noen mennesker med relevant kunnskap, men samtidig brukerteste på «vanlige» mennesker også. Susanne ga oss 3-4 scenarioer som må være med i brukertestingen, og resten av uken ble brukt til å opprette et Google Form-dokument til brukertesting.

Publisering og problemer

En annen oppgave denne uken var å publisere nettsiden vi har laget til et domene. Dette måtte gjøres før brukertestingen, slik at brukerne i brukertesting kunne få tilgang til nettsiden vi har laget. Denne publiseringen ble gjort gjennom å bruke Azure. Under denne publiseringen oppsto det et par problemer, noe det som regel gjør under publiseringsprosesser. Da vi publiserte, fungerte ikke server-siden slik den skulle, ved at rådgiververktøyet ikke fikk kontakt med Dialogflow. Dette ble løst etter litt om og men ved å legge til Google-nøklene for Google Cloud-prosjektet vårt i løsningen vår.

Et par dager etter publisering fikk vi en del eposter fra Google om at prosjektnøklene til prosjektet vårt hadde blitt kompromittert. Dette skjedde fordi disse nøklene ble lagt ut sammen med prosjektet på GitHub, deretter ble nøklene stjålet og brukt av noen utenforstående til å opprette mange virtuelle maskiner til mining av kryptovaluta. Dette var en litt skremmende opplevelse for oss, men problemet ble løst relativt fort ved å slette prosjektet og opprette et nytt. Dette ga oss også en lærepenge på at det er viktig å være påpasselig på hva man legger ut på GitHub, noe som vi alltid kommer til å tenke på fra nå av.

Påskeferie

Veien videre herfra handler om å få utført brukertestingen i løpet av uke 15 eller 16. Deretter vil vi kontinuerlig skrive på prosjektdokumentet og utvikle videre på beta-versjonen. Denne uken er det påske, og gruppen har tenkt til å ta seg fri fra jobbingen under helligdagene under påsken. Likevel vil ikke denne uken være forgjeves, siden vi fortsatt har en halv uke å jobbe med prosjektet på.

Ses igjen etter påske!

 

 

20.03 – Treg uke

Nå har vi hatt en treg uke. Vi merker følgene av isolasjon og karantene på motivasjonen og arbeidslysten. I tillegg har alle gruppens medlemmer hatt andre fag å jobbe med denne uka, som naturligvis har tatt tid.

Bort fra brukertesting

Som nevnt i forrige innlegg utgår brukertestingen vår. Vi har tenkt oss godt om og har prøvd å komme i kontakt med en erfaren produkteier hos Simployer. Vi håper å få en slik person med på laget og bruke kunnskapen deres. Dette er ingen erstatning for brukertesting, men det er nok det beste vi får til for øyeblikket.

API-er

Vi er nå på et punkt i programmeringen der vi kan gjøre omtrent 50% av det vi vil ende opp med. Vi har fortsatt mye jobb å gjøre med validering og tilbakemeldinger, men vi er godt i gang!