Leveranser

20. januar 2020 Forprosjektrapport

B20IT10 – Forprosjektrapport

Modeller i full størrelse finnes her.

9. mars 2020 Første versjon av hoveddokument:

BO20-G10 – Første utkast

24. april 2020 Andre versjon av hoveddokumentet

BO20-G10 – Andre utkast

29/5  Hoveddokument

BO20-G10

05/6 Prosjektplakat og presentasjon

B20-G10 – Plakat