Leveranser

20/1 Forprosjektrapport

B20IT10 – Forprosjektrapport

Modeller i full størrelse finnes her.

9/3 Første versjon av hoveddokument:

BO20-G10 – Første utkast

24/4 Andre versjon av hoveddokumentet

BO20-G10 – Andre utkast

29/5  Hoveddokument

BO20-G10

05/6 Prosjektplakat og presentasjon

B20-G10 – Plakat

07/6 Videopresentasjon