Bacheloroppgaven levert!

Bachelorgruppen
Bachelorgruppen

Da var bacheloroppgaven med alle dokumenter og filer levert! Det har vært en spennende og lærerik prosess, fra start til slutt. Gruppen har gått fra og nesten være helt ukjente for hverandre, til å bli et godt team, der vi har funnet en god kjemi og utviklet et godt samarbeid.

Avslutningen på studiet ble ikke som forventet, da både vi og resten av landet måtte forholde oss til en ny hverdag med koronarestriksjoner. Det ga oss noen utfordringer, men som gruppe opplevde vi å finne gode løsninger for å kunne jobbe frem mot målet med oppgaven.

Vi vil gi arbeidet en verdig avslutning, ved at vi nå kan møtes fysisk for en liten feiring, der vi også kan dele refleksjoner og tanker rundt prosessen vi har vært i.

Vi ønsker å takke for det gode samarbeidet med oppdragsgiver og veileder. De har gitt oss verdifulle innspill og råd underveis, samt god veiledning i arbeidet med oppgaven.

 

Designmøte med referansegruppe

I dag fikk vi unnagjort vår første designmøte med referansegruppen. Møtet fant sted på Drivhuset Østfold, Kråkerøy. Referansegruppen ble stilt spørsmål rettet mot applikasjonen som skal utvikles.

Det ble lagt frem visuelle eksemplarer i form av wireframes for å orientere ytterligere om hva applikasjonen kunne bli seende ut som, dessuten bidro referansegruppen med innspill hvilket påvirker sluttproduktet. Ellers hadde gruppen en meget hyggelig og lærerik dialog med referansegruppen.

 

Forprosjekt rapport

De er endelig forprosjekt rapporten ferdig, lagt ut her på siden, sendt til veileder og oppdragsgiver.
Nå kan den virkelige jobben begynne, med utvikling av app, dokumentasjon og hovedrapport.