Beskyttet: Presentasjon

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor:

 

Beskyttet: Prosjektplakat

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor:

 

Siste innspurt

Da er vi inne i siste uke av selveste bachelorprosjektet og spenningen er til å ta og føle på! Det har vært en spennende prosjektperiode med mange oppturer og nedturer. Motivasjonen er nå på topp for å jobbe hardt med finpussing av dokumentet for å sørge at vi leverer et prosjekt som er så godt som mulig.

I løpet av prosjektperioden har gruppen fått satt sine omstillingsevner på prøve. Dette er noe vi føler har vært en stor lærdom og som vi ser fram til å få testet videre i fremtidige jobbsammenhenger.

 

Beskyttet: Andre versjon av hoveddokumentet

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor:

 

Dagens situasjon II

Dagene går fort fremover, og det nærmer seg frist for innlevering av andre versjon av hoveddokumentet. Verden er fortsatt sterkt preget av korona epidemien, men heldigvis så virker det som at tiltakene myndighetene har satt i gang begynner å få effekt, skal vi tro VG.

Mange mennesker har blitt sterkt preget av viruset på flere måter. Noen har mistet venner eller familie, andre har mistet jobben eller blitt permittert. Vi har heldigvis ikke opplevd noe så dramatisk til nå. Det eneste tiltaket vi har måttet gjøre i denne perioden er å flytte alt av møter og samlinger digitalt. Dette har for det meste gått veldig bra, men vi ser at man mister litt effektivitet, ting går litt tregere og det kan være vanskeligere å motivere seg for å jobbe når man jobber digitalt. Men dette har aldri vært noe stort problem.

Nå for tiden holder vi på med det siste kapittelet i hoveddokumentet, som er Diskusjon og Konklusjon. Vi har kommet godt i gang og sikter på å ha mye ferdig innen innlevering av andre versjon. På den måten kan vi bruke den siste perioden til å finpusse dokumentet basert på tilbakemelding fra veileder.

 

 

Dagens situasjon

Den siste tiden har vært preget av en følelse av at hele verden holder pusten. Det har kommet en rekke tiltak som har påvirket både det samfunnet vi lever i, og store deler av verden.

Vi, i likhet med alle andre er nødt til å forholde oss til de tiltak og bestemmelser som regjeringen fatter, og FHI anbefaler. Dette har medført at blant annet Høgskolen har lukket dørene på ubestemt tid, og gjort endringer på undervisningen. Vi lever heldigvis i en tid der fysisk oppmøte ikke nødvendigvis er avgjørende, og selv om vi har måttet omstrukturere livet vårt, fremstår det som «barnemat» i forhold til hvilke påkjenninger samfunnet må tåle i tiden fremover.

Situasjonen endrer seg raskt. Mange er engstelig, for egen og familiemedlemmers helse, for familieøkonomien og for jobben sin, arbeidsgivere føler et tyngende ansvar for sine ansatte, og mange sitter i karantene. Dette skaper mye usikkerhet og bekymring. Vi vil derfor bruke tid på å vise litt ekstra omtanke og omsorg, og bidra i samfunnsdugnaden der vi har mulighet.

Det aller viktigste arbeidet er det som nå pågår for å begrense smittespredning og ivareta liv og helse. En stor takk til alle som står på døgnet rundt i helsevesenet, i andre kritiske samfunnsfunksjoner og de som ellers sørger for at hjulene holdes i gang!

 

In a world where you can be anything be kind

 

 

 

 

Beskyttet: Første versjon av hoveddokumentet

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor:

 

Liten vending i oppdrag + spørreundersøkelse

Oppdraget startet opprinnelig med at vi skulle foreta en datakartlegging + en analyse av datasett. Kartleggingen skulle kartlegge datatyper, datakvalitet, hvordan dataen blir strukturert, standarder osv.

Kartleggingen og analysen vil bli rettet mot etaten for Bygg og eiendom.

Fra prosjektets oppstart og fram til nå har mye av tiden gått ut på å knytte kontakt til de rette menneskene for å få tilgang og innsikt i de store datamengende som kommunen besitter. Det viste seg fort at dette IKKE var en lett prosess og oppgave. Etter flere møter med forskjellige personer i kommunen endte vi til slutt opp i et møte med blant annet IT-sjefen – hvor det ble konkludert med at det å få slik innsyn i dataene vil være problematisk, ettersom leverandørene av disse systemene vil holde hvordan systemene er bygd opp «hemmelig» til en viss grad.

Vi satt oss da ned og diskuterte hvilke andre muligheter vi har. Vi endte da opp med at vi heller skal fokusere på kommunens systemer på et litt mer overordnet nivå. Her vil vi kunne klare å tilegne oss en viss forståelse for blant annet hvilke data kommunen har, om systemer snakker sammen, om data blir delt intert/eksternt, bruksområder o.l.

I den forbindelse har vi utarbeidet en spørreundersøkelse som skal kartlegge disse tingene. Vi har kontaktet etatssjefen for Bygg og eiendom som skal distribuere undersøkelsen for oss – slik at vi får inn mest mulig svar.

 

Bygg og Eiendomsetaten

Da har vi hatt et hyggelig møte i lokalene til Bygg og Eiendom etaten i Fredrikstad.

Agendaen var å få en liten innføring i hvordan datasystemene deres fungerte, i forbindelse med kartlegging av dem.

 

Kort oppdatering av prosjektet – 23.01.2020

Denne uken gjennomførte vi første møte med representanter fra bygg og eiendomsetaten i Fredrikstad kommune. I møtet ble det avtalt at vi skulle få tilsendt en detaljert oversikt over fagsystemene i etaten i løpet av uken (uke 4). Mens vi venter på dette så har vi startet å arbeide med andre deler av hoveddokumentet som ikke er avhengige av dataene fra fagsystemene. Vi er godt i gang med arbeidet og har lagt opp til tre faste dager med arbeid i uken.