Plakat bacheloroppgaven.

 

 

 

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Siste justeringer er gjort og oppgaven er levert! 

Gruppen vil gjerne takke Unger Fabrikker AS og spesielt Per Olav Hansen for et utfordrende og spennende prosjekt, med god oppfølging og innspill i løpet av prosjektet, og ikke minst hyggelig vertskap hos Unger Fabrikker. En stor takk rettes til Åsmund Hugo fra Sintef, for teknisk hjelp når det trengtes og ikke minst god tålmodighet. Vi ønsker også å takke Helge Mordt fra Prediktor og Høgskolen i Østfold, for konstruktive innspill og tilbakemeldinger. Sist, men ikke minst, vil vi takke vår veileder Einar Von Krogh for støtten og veiledningen vi har fått i løpet av prosessen.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

24.04.2020 fredagsmøte

Fredagsmøte på teams. Oppdatering av utførte oppgaver. Gjennomgang av status og utdeling av nye oppgaver. Det blir jobbet på historie siden på nettsiden, feed og kontakt-knapper, dato input for alle nettlesere.

 

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Corona (covid19)

Gruppen opprettholder samarbeidet digitalt. Møter på teams, skype  og lignende. Har blitt en del av hverdagen. For å opprettholde avstand og unngå smitte. Vi tar dette med største alvor og forholder oss til regjeringens retningslinjer.  Samarbeid med Unger Fabrikker AS, samarbeidspartnere og veileder foregår digitalt. Gruppen jobber mot ferdigstilling til normert tid.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Server workshop 27.02, Unger Fabrikker.

Gjennomgang av server oppbygging og tilkobling til Arrowhead server. Sintef med Åsmund og Per Olav fra Unger var tilstede. Parameter struktur og hvilke parameter det er behov for ble gjennomgått.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Code camp 22-23 feb.

Code camp helgen 22-23 feb. Helgen ble brukt til å sette opp innlogging, hovedside og historie.  Grafiske visualisjoner av tanknivåer  ble implementert.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Unger Fabrikker 21.02.2020

Arbeid med skriving på hovedprosjekt. Referanser, metoder, Formål og Analyse. Gruppen skal kjøre en kode samling i helgen.  For oppstart av koding på nettsiden.

 

 

 

 

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Planleggingsmøte Unger Fabrikker 07.02.2020

Planleggingsmøte Unger Fabrikker.

Gruppen er nå i siste del på planleggingsfasen. Under møtet ble en del av spesifikasjonene til nettside og applikasjon gjennomgått. Spesifikasjonene ble også gjennomgått på detaljnivå.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Workshop på HIOF

Workshop med Unger Fabrikker og Sintef. Veilder var også tilstede. Sintef med Åsmund hadde en gjennomgang av server oppkobling. Det ble også gitt informasjon om Arrowhead sin server. Arrowhead er en server som bruker rest kommunikasjonsprotokoll som standard.

Informasjon om Arrowhead:

«The Arrowhead Framework is addressing IoT based automation.»

https://www.arrowhead.eu/arrowheadframework/this-is-it

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Møte Unger Fabrikker

24.01.2020  Møte på Unger Fabrikker med samarbeidspartnere. Under møte gikk vi gjennom forprosjektet. Omfanget av oppgaven ble drøftet. Vi kom frem til å inkluderer prediksjon på nettsiden. Der vi estimerer grensenivå til tankene. Prediksjonplanen går  over en uke. Nettsiden vil inneholde to grafer. En som er en prediksjon og en som sanntid.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar