presentasjon

Presentasjon med lydinspilling

Bachelor presentasjon

 

Prosjektplakat

Prosjektplakat

 

Gruppen

Markus Øynes
Gikk IKT servicefag på bleiker VGS og fikk fagbrev i IKT servicefag ved leretid i Broadnet AS.
Jobber for Espero AS som leverer ERP systemer. Markus interesser seg for programereing og er for det meste selvlært.
Bastian Nedrum
Har gått to år med elektronik svakstrøm, et år med romtek og to år med data ingeør.
Kan lua, javascript, java, c++, python. Kan bruke linux. Er interessert i data.
 

Overflatekontroll

Seal Engineering har kjøpt inn to nye dreiemaskiner for dreing av tetninger. Seal Engineering ønsker å automatisere hele prosessen fra emne som skal dreies og til ferdig produkt.  Dette er for å gjøre bedriften deres mest mulig klar for industri 4.0.  Opdraget går ut på å automatisere overflatekontroll etter at tetningene er tatt ut av maskinen.   Tetningene blir tatt ut av maskinen ved hjelp av en UR10 robot med en 2-finger griper.  Overflatekontrollen går ut på å finne feil som riper, hakk og fremmedlegemer i/på tetningen og derreter sortere tetningene i forskjellige bunker avhengig av om de er godkjente eller ikke.   Vi jobber også med en anne gruppe som har som oppdrag fra Seal som bachelorprosjekt. Den andre gruppens oppgave er automatisere å legge in emne i CNC maskinen og å plukke opp teningene når maskinen er ferdig. Vår oppgave er å utføre overflatekontroll på tetningene etter den andre gruppens system har pluket tetningen opp.