Prosjektnettside for bacheloroppgaven 2020, som omhandler energiovervåking i leiligheter.

 

Litt om prosjektet

NEC AS ønsker å ha et energiovervåkingssystem over leiligheter, hvor det skal måles flere forskjellige variabler, som forbruk av vann, varme, strøm, solenergi, samt energi fra brønnboring. Dette skal så brukes til å modellere varmetap og forbruk i forhold til geografisk plassering i bygget.

Systemet som skal lages vil inneholde både maskinvare og programvare, hvor maskinvaren vil være målere for å skaffe verdier, og programvare som lagrer og grafisk fremstiller dataene. Systemet kan komme med forslag for endringer i forbruk for å redusere energitap, samt gi informasjon om hvilke deler av bygget som opplever størst temperaturforskjeller.

Ut fra målt totalforbruk skal det faktureres riktig i forhold til brukt energi av totalforbruket. Systemet kan da avregne og opprette faktura med riktig beløp, i forhold til forbruk, til bruker.

Det fullstendige systemet skal fortelle hvilke leiligheter som avgir mest varme, og derfor bruker mest energi. Et slikt system vil da forbedre varmetap i fremtidige bygg, hjelpe til med å fordele felleskostnader riktig, og gi beskjed til beboere for å øke miljøvarsomhet.

 

Arbeidsgiver

NEC AS (Nordic Engineering and Construction) er et selskap som driver med entreprenør virksomheter. De inngår i et konsern med totalt 30 selskaper, og er et datterselskap av NGH (Nordic Group Holding). NEC utfører jobber kun for byggherre NGH, og opptrer selv som entreprenører. NEC har sitt hovedkontor i Bergen, og ble grunnlagt i 2012, og har i dag 58 ansatte.

NGH ble grunnlagt i 2005, med historie helt tilbake til 1993 innen eiendomsbransjen. NGH er et stort selskap med 30 datterselskaper, og driver innen flere sektorer i eiendomsbransjen. De har mer enn 3 000 boliger under planlegging og utvikling.

NEC AS, som datterselskap av NGH, har sentralgodkjenning tiltaksklasse 2 i prosjektering og utførelse. NGH har håndverkere innenfor tilnærmet alle fagområder og dette muliggjør vellykket koordinering og prosjektledelse, samt god og effektiv gjennomføring av egne prosjekter.

De inngår i dag blant annet i et stort prosjekt i Fredrikstad (Cicignon Park), som er den gamle sykehustomten i Fredrikstad, før sykehuset ble flyttet til Sarpsborg. I prosjektet legges det opp til å bygge minst 1000 leiligheter. Dette er et utrolig omfattende og stort prosjekt, og er antatt til å ta ca. 10 år før det er helt komplett.

 

Om meg

Jeg heter Jonathan, og går mitt siste år på dataingeniørstudie på høgskolen i Østfold. Har jobbet de siste elleve årene i kjemisk bedrift som prosessoperatør/kontrollromsoperatør, og det siste året også som systemutvikler på deltid. Født og oppvokst i Fredrikstad. Fritiden blir brukt på trening, film, spill, og andre datarelaterte ting.

Siden jeg jobber har jeg ofte litt andre tider på døgnet til å studere på, som gjør det vanskelig å jobbe i gruppe. Søkte derfor om å skrive bacheloroppgaven alene, og dette fikk jeg innvilget.