Leveranser

Forprosjektrapport: BO20-G19-forprosjektrapport

Hovedrapport v1: hovedrapport_v1

Hovedrapport v2: hovedrapport_v2

Presentasjon:

Endelig Hovedrapport: BO20-G19

Poster: