Referat fra møte med veileder, 03.02.2020

Tilstede: Martin, Sindre og Christopher Veileder: Gunnar Misund Endnote, lære dere det til neste gang Oppsumering på analysen Mer på, Mer om oppgaven og Lignende prosjekt URL skal være fotnote Spørreundersøkelsen skal komme til slutt i analysen Fiks innholdfortegnelsen Bør ikke være mer enn tre nivåer på innholdsfortegnelsen Konklusjon/oppsumering på spørreundersøkelsen Dra ut det som … 

 

Referat: sammendrag av spørreundersøkelse

Vi startet med diskusjon om hva vi vil ha ut av spørreundersøkelsen, og etter videre diskusjon kom vi fram til at vi ville få vite noe om hva slags kompetanse folk flest har innenfor datasikkerhet, og mer spesifikt, hva blir de lurt av, hva skjønner de er svindel og hvorfor mener de at en ting … 

 

Spørreundersøkelse

Da har gruppen laget en spørreundersøkelse for å samle inn data til analyse av datasikkerhetskompetansen til «mannen-på-gata». Vi ser fram til mange svar! https://forms.gle/CaPEieQ2Ma7Wxdpy7 Vi kommer også til å legge ut et referat fra prosessen til spørreundersøkelse fra begynnelsen til ferdigstilt her på bloggen. Se fram til det!   Mvh Bachelor gruppe 24

 

Referat fra møte med Veileder, 17.01.2020

Tilstede: Håvard, Martin, Christopher, Gunnar (veileder) Beskrive datasikkerhet bredt og i detalj Beskrive truselene og forklare bedre enn det som står i spørreundersøkelsen Inn og prøve å finne ut eksempler på video typen vi skal lage Eksempler på hvordan vi ønsker å gjøre det og hvordan vi IKKE ønsker å gjøre det Finne undersøkelser om … 

 

Referat, Gruppemøte 08.01.2020

Tilstede: Sindre, Håvard, Christopher, Martin Etter diskusjon kommer vi fram til å jobbe hvertfall tirsdag hver uke, i utgangspunktet. Videre avtalt minst 1-2 fysiske møter i uken, samt 2 digitale møter i uken.   Snakket om hvordan vi skal lage spørreundersøkelse litt, bestemt senere diskusjon. Spørreundersøkelse og evt. intervjuer for å vurdere sikkerhets kompetanse til “man-på-gata” …