NND

Oppdragsgiver

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Etaten ble etablert i 2018, og har kontor i Halden. NND leder arbeidet med en styrt avvikling (dekommisjonering) av norske atomanlegg, og bidrar til en sikker håndtering av alt nukleært avfall – til det beste for fremtidige generasjoner.

NND er en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen, og forvalter nukleær infrastruktur på statens vegne. Samarbeider tett med Institutt for energiteknikk (IFE) som i dag forvalter de norske atomanleggene. Når den tid kommer vil NND overta konsesjonsbelagte oppgaver for de atomanlegg som skal dekommisjoneres. Det planlegges også for overtakelse av annen infrastruktur som kreves for å håndtere nukleært avfall og brukt brensel. Vi er opptatt av å ivareta kompetansen som IFE har bygget opp gjennom mange år. De skal også ta vare på radioaktivt avfall fra andre sektorer som norsk industri, helsevesen og forsvar.

De er nå i en etableringsfase, og planlegger i 2019 omfanget av oppgaver og ansvar. De bedriver kompetanseoppbyggingen som trengs for å kunne gjennomføre arbeidet. De fleste statlige oppdrag og midler på det nukleære området vil med tiden kanaliseres gjennom etaten.