Om Oppgaven

Merkevarebygging  for NND

Hovedformål

Hovedmålet med vårt arbeid er at NND sin sluttlageretablering skal virke mer visuelt attraktiv og ha økt tiltrekningskraft. Utover det visuelle skal innholdet samtidig inneha en informerende egenskap som NND kan benytte til sine kommunikasjons formål. 

NND ønsker materiale som visuelt beskriver hvordan et nasjonalt sluttlager / deponi av nukleært avfall og det påvirkede lokalsamfunnet i Norge kan se ut. Dette materiale kan beskrive både fysisk infrastruktur, konseptet og generiske beslutningsprosesser. Vi skal produsere dette innholdet i kontekst av en bacheloroppgave med materiale som tilhører.

Innhold til NND: 

 • Grafisk analyse av nåværende profil
 • Vår tolkning av en ny samlet grafisk profil for NND og IFE, som skal brukes til infografikk (dette innebærer en forbedring av fargepalett og fonter.)
 • Design prototype av en Info-side med infografikk som visualiserer alle fordelene av et deponi som blir etablert (Et sted å samle alle fordelene på).

Visuelt innhold (infografikk og illustrasjoner):

 • Bygging av sluttlager
 • Leveranse av materialer
 • Studenter begynner relevante studier
 • Flere folk og dyktige folk kommer til lokalmiljøet
 • Handel og næringsliv vokser
 • Nærsamfunnet ekspanderer
 • Sluttlagerprosessen går bedre
 • Repeat (illustrere at det foregår en kontinuerlig flyt av fordeler)
 • En forbedret modell av sluttlager/deponi i form av en flat isometrisk illustrasjon.