Starten på et samarbeid mellom NND og Høgskolen i Østfold

Oppdragsgiver Ole Jakob Ottestad i NND er godt fornøyd med både studentene og det begynnende samarbeidet mellom NND og høgskolen.

Starten på et samarbeid mellom NND og Høgskolen i Østfold

 

Oppdragsgiver

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig fagetat som styrer nukleær infrastruktur på statens vegne, og gir uavhengige råd til regjeringen. Etaten ble etablert i 2018 og har ca. 20 ansatte med kontor i Halden. NND leder arbeidet med å dekommisjonere norske atomanlegg, og bidrar til en sikker håndtering av alt nukleært avfall, til det beste for fremtidige generasjoner.

NND jobber aktivt sammen med Institutt for energiteknikk (IFE), som dekommisjonerer norske atomanlegg i dag. NND skal ta over oppgavene for atomanleggene som skal dekommisjoneres. De planlegger i tillegg å overta infrastruktur som er påkrevd for håndtering av nukleært avfall. Etaten vil videreføre kompetansen som har blitt bygd opp av IFE.

 

Oppdraget

NND er nystartet og har behov for å definere en god styringsmodell og IT-arkitektur for sin virksomhet. NND er nå en liten organisasjon på ca. 20 ansatte, men vil etterhvert skaleres til 200 ansatte gjennom virksomhetsoverføring av IFEs nukleære virksomhet. NND trenger derfor en IT-arkitektur og organisering som er i stand til å skalere opp til over 200 ansatte. Oppdraget går ut på å gi et forslag til IT-organisering og IT-arkitektur som NND kan anvende i sin videre reise.

Oppdraget blir begrenset til kun kontorstøtteplattformer. Kontorstøtte tilsvarer alle funksjoner knyttet til organisasjonens drift på det praktiske planet. Dette inkluderer alt fra lagring, risikoanalyser, lønn, HR, skrivere, sluttbrukerutstyr til ERP og regnskap. Gruppen trenger ikke å ta hensyn til sikkerhetskritiske systemer. Oppdragsgiver ønsker at prosjektgruppens forslag baserer seg på den nyeste versjonen av ITIL og TOGAF-rammeverkene.