Statusrapport Januar

Prosjektet har kommet godt igang og vi har revidert kravspesifikasjonen et uvisst antall ganger grunnet forandringer i krav og kommentarer til eksisterende krav av gruppens veileder. Vi har også hatt flere møter med Innovasjon Norge hvor vi har diskutert både krav og andre relevante temaer. Torsdag 30.01 reiste prosjektgruppen inn til Oslo for å få til et fungerende utviklermiljø og være med på en internt sikkerhetsforedrag. Dette gjorde det mulig å begynne selve utviklingen av en prototype som skal overleveres til Innovasjon Norge.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Statusrapport Januar