Siste innspurt!

De siste dagene etter innlevering av hovedrapporten har vi jobbet effektivt for å bli ferdig med prosjektplakaten, som skal leveres inn 05.06.2020. I tillegg til dette gjør vi klar presentasjonen vår til innlevering. Nå nærmer vi oss siste innlevering før karrieren våres starter!Arbeid med prosjektplakaten i Adobe Photoshop 2020

Posted in Uncategorized | Comments Off on Siste innspurt!

Møte med Kjetil Smith

Etter  TEDIn ble vi kontaktet av en ansatt fra Innovasjon Norge som heter Kjetil Smith. Han var svært interessert i løsningen vår og ønsket å holde et foredrag for oss rundt identitetskonsepter i Azure. I foredraget han holdt for oss gikk han igjennom alle mulighetene vi har med Azure Active Directory B2C (Business to Consumer) og måtene de kan kobles opp mot vårt prosjekt og andre applikasjoner. I tillegg til dette var han veldig positiv til løsningen våres og han påpekte hvilket potensialet den har dersom vi videreutviklet den. Vi ønsker å takke Kjetil Smith for foredraget og kunnskapen han delte med oss!

Infographic of Azure AD B2C identity providers and downstream applications

Posted in Uncategorized | Comments Off on Møte med Kjetil Smith

Statusrapport Mai

Da er bachelorprosjektet endelig levert inn!

Les prosjektrapporten her Bachelorprosjektet

Oppdragsgiver er fornøyd med resultat og sendte oss hyggelige tilbakemeldinger.

Innovasjon Norge har tatt i bruk parkingsapplikasjonen gruppen har utviklet. Vi har også gjort om applikasjonen slik at den kan benyttes til å booke en arbeidsplass. Under pandemien har det kommet nye krav som begrenser antall personer som kan være på jobb og et krav om smittesporing. Vi er meget imponert over hva gruppen har klart å oppnå i denne perioden

– Innovasjon Norge

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Statusrapport Mai

Statusrapport Mai

Etter en lang periode med dokumentasjon og implementering gjør prosjektgruppen seg klar for avslutning av bachelorprosjektet. Siden april har prosjektgruppen laget sekvensdiagrammer og klassediagrammer samt implementert krav fra kravspesifikasjonen. Prosjektgruppen fikk utfordringer på grunn av COVID-19 da fysiske møter med oppdragsgiver og veileder ikke kunne gjennomføres som planlagt. Mye av arbeidet under pandemien foregikk på hjemmekontor og over Microsoft Teams.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Statusrapport Mai

Statusrapport April

I skrivende stund har COVID-19 skapt utfordringer for prosjektgruppen da fysiske møter, både innad i gruppen og med oppdragsgiver, ikke kan gjennomføres. Vi har derfor besluttet å ha standup-møter på hverdager kl 16:00 for å oppdatere hverandre om status på rapport og programkode. Iløpet av april har fokuset vårt vært å jobbe med kapittel 4 i rapporten, utvikle sekvensdiagrammer og jobbe oss mot fullføring av en MVP (Minimum Viable Product).

Posted in Uncategorized | Comments Off on Statusrapport April

Statusrapport Mars

Etter en lang periode med ingen oppdateringer er det tid for å oppdatere folk på hvordan det går. Februar gikk med til å forstå hvordan vi skulle jobbe med kapittel 2 i rapporten, i og med at vi ikke fant noen eksempler på hvordan dette skulle gjøres. Mange timer gikk med til å finne en struktur som til slutt viste seg å være svært mangelfull etter et møte med veileder. Vi bestemte oss derfor å gå kapitlet etter sømmene og fant såpass mange mangler at det ble valgt å restrukturere hele kapitlet. Dette medførte at vi skiftet ut to av tjenestene vi analyserte med to nye, skrev en innledning med hvilke metoder som ble brukt og tydeligere oppsummeringer.

Resultatet ble et langt bedre kapittel, noe som førte til beslutningen om å møte med veileder hyppigere for å hindre at et slikt behov dukket opp i fremtiden. I skrivende stund holder vi på å skrive i kapittel 3, som skal bli en slags beskrivelse av hvordan vi jobber for å komme frem mot resultatet.

Her er rapporten slik den ser ut per 19.03; BO20-G31

Bacheloren består ikke bare av hovedrapporten, i og med at dette er et utviklingsprosjekt. Gruppen produserer samtidig en løsning som til slutt skal kunne leveres, og brukes, av Innovasjon Norge. Så langt er vi ikke så langt ifra en MVP (Minimum Viable Product), noe som betyr at vi har snart nådd et av de første milepælene iht programmering.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Statusrapport Mars

Statusrapport Januar

Prosjektet har kommet godt igang og vi har revidert kravspesifikasjonen et uvisst antall ganger grunnet forandringer i krav og kommentarer til eksisterende krav av gruppens veileder. Vi har også hatt flere møter med Innovasjon Norge hvor vi har diskutert både krav og andre relevante temaer. Torsdag 30.01 reiste prosjektgruppen inn til Oslo for å få til et fungerende utviklermiljø og være med på en internt sikkerhetsforedrag. Dette gjorde det mulig å begynne selve utviklingen av en prototype som skal overleveres til Innovasjon Norge.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Statusrapport Januar