Oppdatering

Vi er i god gang med hoveddokumentet. Introduksjonsdelen har vært klar en stund og det jobbes jevnt og trutt med analysedelen.

Møte med oppdragsgiver har blitt gjennomført og vi skal snart på HMS-kurs for å kunne starte arbeidet i fabrikken.

 

Photo by Alejandro Escamilla on Unsplash

 

dcnilsen