Første versjon av hoveddokument ferdig.

Første versjon av hoveddokument er levert. Selve dokumentet vil ikke bli gjort tilgjengelig via bloggen ettersom innholdet er konfidensielt.

Ved ønske om å se dokumentet må oppdragsgiver, Seal Engineering kontaktes.

 

dcnilsen