Spørreundersøkelser

Vi er 3 studenter som arbeider med bachelorprosjekt, vår bachelor er om “Hvordan teknologi kan bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne begynner høyere utdanning” – Vi ønsker å kartlegge behovene brukeren har, og eventuelle årsaker til hvorfor hen ikke har tatt eller går en høyere utdanning. 

Vi har utformet to ulike brukerundersøkelser, en som er rettet mot bruker, samt en som er rettet mot ansatte som jobber for tilrettelegging, eller som er tett på brukeren. 

Om du kjenner noen aktuelle mennesker som kan ta denne testen, del den gjerne videre. 

For bruker: 

https://nettskjema.no/a/135889

For ansatt: 

https://nettskjema.no/a/136736

Vi håper på tilbakemeldinger, og om det skulle være noe spørsmål, ta kontakt med meg. 

 

Hva ønsker vi ?

Blant norske studenter har hver fjerde student en varig funksjonsnedsettelse, enten fysisk eller psykiske, som påvirker eller hindrer brukerne til å starte eller gjennomføre studier. Vi ønsker å fokusere på gruppen mennesker som har fysiske vanskeligheter, som nedsatt funksjonsevne. Formålet med prosjektet er å gjøre det mer tilgjengelig og kartlegge mulighetene for mennesker med nedsatt
funksjonsevne til å ta høyere utdanning.

Vi ønsker å kartlegge hvorfor ikke flere med funksjonsnedsettelser begynner og fullfører sine studier – og hvordan teknologi som kan bistå med informasjon og tilrettelegging for brukeren. Vi ønsker å komme frem til en konklusjon ved å gjennomføre kvantitative og kvalitative undersøkelser med relevante personer som jobber med, eller har erfaring med en eller flere nedsatte funksjonsevner, samt brukerne.

Hovedmålet vårt med denne oppgaven er å belyse denne problematikken, samt opplyse om teknologiske virke- og hjelpemidler som høgskoler og universiteter kan benytte seg av, og at informasjon skal være lettere tilgjengelig om muligheter brukeren har i forhold til høyere utdanning.

Delmål 1: Å gjennomføre den kvantitative og kvalitative undersøkelsen.

Delmål 2: Er å finne ut av hvorfor ikke flere mennesker med nedsatt funksjonsevne tar en høyere
utdanning – er det hindringer de selv har, eller er det for lite informasjon om mulighetene som er
problemet?

Delmål 3: Benytte oss av allerede materiale, som handlingsplanen til regjeringen, dokumenter fra
UNIVERSELL*, samt andre relevante studier og dokumenter som er aktuelt for oppgaven.

Delmål 4: Gjennomføre prosjektperioden, og levere en god bacheloroppgave.

Delmål 5: Lage en komprimert versjon av oppgaven som et magasin, som Høgskoler og universiteter,
samt ulike instanser kan benytte seg av for å opplyse om muligheter og tilgjengelighet.

 

 

 

Oppstart

Vi startet med tankegangen av prosjektet rett før jul, og hadde vår første veiledning med Gunnar den 16.desember. Men vi startet for fullt med oppgaven når ribba og julekosen var vell fortært.

Prosjektgruppen møttes på discord en av de første dagene i januar, hvor vi planla, og gjorde litt research av temaet for oppgaven. Vi kontaktet også litt ulike personer som arbeider med dette til daglig.

Startfasen gikk greit, og oppstart av prosjektbeskrivelsen ble satt igang raskt, og det endelige resultatet ble levert til Gunnar den 20 januar.

Videre vil vi utforme spørreundersøkelser vi ønsker å dele med ansatte og brukere i uh-sektoren.