Bachelor-presentasjon Gruppe 34, våren 2020

Har du behov for teksting av videoen for å oppnå universell utforming gjør du det på følgende måte:

  1. Åpne videoen.
  2. Deretter trykker du på symbolet med en rød strek under.
  3.  Spill av video med tekst.

 

 

 

Guide for student

BO20-G34_GuideForStudent

 

Guide for Ansatte

BO20-G34_GuideForAnsatt-Vedlegg

 

Prosjektplakat

 

 

Kan laste ned her:

BO20-G34_PLAKAAT

 

Bacheloroppgave 2020

For spesielt interesserte kan dere lese bacheloroppgaven i sin helhet her:

BO20_G34-Hovedokument

Det er ikke lov å dele den med mindre du spør om tillatelse til å dele denne.

 

 

 

Inne i en vanskelig tid….

Hei,

I disse korona-tider har vi merket at dette vil gå utover prosjektperioden vår, mange avlyser avtaler og intervjuer vi skulle ha, da mange har fått andre arbeidsoppgaver, og mye annet og følge opp mtp løsning av hvordan studie og hverdag skal foregå før de kan prioritere oss.

Derfor er vi inne i en vanskelig tid, så om du kjenner noen som kunne stilt opp på intervju (det vil skje digitalt) som kunne hjulpet oss med bachelorprosjektet hadde det vært meget fint.

Bachelorprosjektet vårt er forskningsbasert, og derfor er det hele avgjørende med hjelp fra dere for å kartlegge hvilke behov og hva som skal til for at uh-sektoren skal bli bedre, eller hvordan uh-sektoren skal bli bedre for alle type mennesker.

Vi driver å sender ut mail til mange ulike mennesker, men også spør etter mennesker som kan stille opp via sosiale medier!

 

Vi alle er inne i en tøff tid, og derfor er det viktig at vi hjelper hverandre så langt det er mulig.. 🙂

 

Halvveis i prosjektperioden

Hei,

En liten update på denne fronten her. Vi er allerede 6.Mars!!!!! Herregud å hvor fort tiden flyr, vi har kun 2 måneder igjen til innlevering…

Vi har jobbet mye med research, og snakket med mennesker i ulike livssituasjoner. Som dere så i januar gjennomførte vi en spørreundersøkelse, og nå har vi enda en! Dere begynner kanskje å gå litt lei de, men det hjelper oss veldig på vei.

Vi har lest enn del lovverk med tanke på universell utforming, og lest ulike handlingsplaner for hva uh-sektoren skal jobbe med. Og vi har sett litt på hvilke hjelpemidler som finnes der ute, men også begynt å kverne hodet på hvordan teknologi som kan gi økt studiemestring og muligheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Allerede nå ser vi at rapporten blir stor, vi har godt over 5000 ord, og vi har MASSE mer å skrive om!

Vi har valgt oss et morsomt prosjekt, vanskelig, men utrolig spennende. Og vi håper leveringen vil bidra til mer åpenhet, og at uh-sektoren kan bli enda litt bedre enn idag for ALLE mennesker.

Har du spørsmål, kontakt prosjektleder Sarah Lunner på email sarah.n.lunner@hiof.no

Som vi sier det i Fredrikstad, Prekæs!

 

Spørreundersøkelser

Vi er 3 studenter som arbeider med bachelorprosjekt, vår bachelor er om “Hvordan teknologi kan bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne begynner høyere utdanning” – Vi ønsker å kartlegge behovene brukeren har, og eventuelle årsaker til hvorfor hen ikke har tatt eller går en høyere utdanning. 

Vi har utformet to ulike brukerundersøkelser, en som er rettet mot bruker, samt en som er rettet mot ansatte som jobber for tilrettelegging, eller som er tett på brukeren. 

Om du kjenner noen aktuelle mennesker som kan ta denne testen, del den gjerne videre. 

For bruker: 

https://nettskjema.no/a/135889

For ansatt: 

https://nettskjema.no/a/136736

Vi håper på tilbakemeldinger, og om det skulle være noe spørsmål, ta kontakt med meg. 

 

Hva ønsker vi ?

Blant norske studenter har hver fjerde student en varig funksjonsnedsettelse, enten fysisk eller psykiske, som påvirker eller hindrer brukerne til å starte eller gjennomføre studier. Vi ønsker å fokusere på gruppen mennesker som har fysiske vanskeligheter, som nedsatt funksjonsevne. Formålet med prosjektet er å gjøre det mer tilgjengelig og kartlegge mulighetene for mennesker med nedsatt
funksjonsevne til å ta høyere utdanning.

Vi ønsker å kartlegge hvorfor ikke flere med funksjonsnedsettelser begynner og fullfører sine studier – og hvordan teknologi som kan bistå med informasjon og tilrettelegging for brukeren. Vi ønsker å komme frem til en konklusjon ved å gjennomføre kvantitative og kvalitative undersøkelser med relevante personer som jobber med, eller har erfaring med en eller flere nedsatte funksjonsevner, samt brukerne.

Hovedmålet vårt med denne oppgaven er å belyse denne problematikken, samt opplyse om teknologiske virke- og hjelpemidler som høgskoler og universiteter kan benytte seg av, og at informasjon skal være lettere tilgjengelig om muligheter brukeren har i forhold til høyere utdanning.

Delmål 1: Å gjennomføre den kvantitative og kvalitative undersøkelsen.

Delmål 2: Er å finne ut av hvorfor ikke flere mennesker med nedsatt funksjonsevne tar en høyere
utdanning – er det hindringer de selv har, eller er det for lite informasjon om mulighetene som er
problemet?

Delmål 3: Benytte oss av allerede materiale, som handlingsplanen til regjeringen, dokumenter fra
UNIVERSELL*, samt andre relevante studier og dokumenter som er aktuelt for oppgaven.

Delmål 4: Gjennomføre prosjektperioden, og levere en god bacheloroppgave.

Delmål 5: Lage en komprimert versjon av oppgaven som et magasin, som Høgskoler og universiteter,
samt ulike instanser kan benytte seg av for å opplyse om muligheter og tilgjengelighet.

 

 

 

Oppstart

Vi startet med tankegangen av prosjektet rett før jul, og hadde vår første veiledning med Gunnar den 16.desember. Men vi startet for fullt med oppgaven når ribba og julekosen var vell fortært.

Prosjektgruppen møttes på discord en av de første dagene i januar, hvor vi planla, og gjorde litt research av temaet for oppgaven. Vi kontaktet også litt ulike personer som arbeider med dette til daglig.

Startfasen gikk greit, og oppstart av prosjektbeskrivelsen ble satt igang raskt, og det endelige resultatet ble levert til Gunnar den 20 januar.

Videre vil vi utforme spørreundersøkelser vi ønsker å dele med ansatte og brukere i uh-sektoren.