Plakat for prosjektet

Da er endelig dokumentet og selve prosjektet levert inn for vurdering og plakaten er da klar for å bli lastet opp og vist her. Prosjektet er for det meste på engelsk som har gitt oss en bedre mulighet med begrepene osv.

 

“Our solution is to create a interactive platform with hacking-tasks called ”Capture the flags”for participants to engage with by acting like hackers and defenders of IoTs systems and devices.This is so they may learn how IoT vulnerabilities can be exploited and how they can be made moresecure in development.” Smaktbit fra teksten som står på plaktaen. Les mer på plakaten hva vårt spennende prosjekt handler om!

 

 

Om prosjektet

I samarbeid med Smart Innovation Norway’s pågående prosjekt; SIN IoT LAB, skal prosjektgruppen etablere et grunnleggende arbeidsmiljø for emulering av cyber-angrep- og forsvar. Begrepene «Adversary Emulation», «Red Teaming», og «Cyber Threat Intelligence»,
danner grunnlaget for design og utforming av hovedleveransen.

Leveransen skal tilrettelegges slik at to motstående lag kan gjennomføre emulering av cyber-angrep, og tilsvarende forsvarstiltak. Angrepsmiljøet skal gjøre det mulig å iverksette scenarioer hvor et representativt og tidsriktig utvalg av taktikker, teknikker, metoder, kan brukes av de som administrerer angrepet.

Testmiljøet, særlig angrepsmålet, skal kunne tilpasses et variert oppsett av nettverksenheter, sluttenheter, og annet kommunikasjonsutstyr.