Forprosjektrapport

Forprosjektrapporten vår er nå ferdig. Dette er en foreløpig plan på hvordan vi har planlagt gjennomføringen av prosjektet. Det er derfor mulig at noen av datoene endres, men dette er et godt utgangspunkt.

Forprosjektrapport

 

Oppgaven vår

Vi har fått i oppgave av Glava AS i Askim å automatisere palleteringsprosessen til sekker med blåseull. Glava er Norges største produsent av isolasjon.

Kriterier for denne løsningen er at roboten ikke skal være inngjerdet, og at det vil ferdes mennesker i nærheten og rundt roboten. Pakkene roboten skal løfte har en dimensjon på 108x52x20 centimenter, og veier mellom 15 og 16 kilo. Disse skal palleteres på 105×105 centimeter pall, to ved siden av hverandre lagvis på tvers av foregående, og 6 lag i høyden. Totalt 12 pakker per pall. Når det kommer til nøyaktighet har vi ganske mye å gå på (inntil 4 cm). Hyppigheten er ca 15 pakker i timen. Området roboten skal stå er trangt så løsningen må tilpasses dette. De ønsker at roboten skal kunne stable på to-tre paller som ligger ved siden av hverandre. Budsjett for dette er satt til cirka kr 500 000,- Vi vil bruke et kamera montert på roboten eller på liften med programvare for bildegjennkjenning. Det vil ved hjelp av dette være mulig å plukke opp sekkene riktig hver gang og plassere dem riktig på pallene. Det skal brukes eksisterende vekt på transportbåndet for å sjekke at pakken er innenfor ønsket rekkevidde. Glava sitt ønske er at løsningen vår skal være så selvgående som mulig og operere med minst mulig menneskelig interaksjon. De vil også at vi kobler opp løsningen vår mot deres eksisterende PLS system slik at dette kan overvåkes på samme måte som øvrig produksjon.

For bedriften er dette viktig da det vil føre til at arbeid som tidligere har blitt utført av mennesker blir utført av en robot. Dette med tanke på at det i det lange løp vil spare bedriften for utgiftene av å ha en operatør som utfører oppgaven. Det vil også minske sjansene for skader på personell, da sekkene har en vekt på rundt 16 kilo og skal stables fem lag i høyden. Dette vil være Glava sin første kollaborative robot. Noe som ledelsen i Glava har vist stor interesse for.

Glava logo

 

Magnus Harsem

Hei, mitt navn er Magnus Harsem. Studerer for å bli dataingeniør ved Høgskolen i Østfold. Ved spørsmål kan jeg nåes på mail: magnus.harsem@hiof.no eller på telefon: +47 99408870.

 

Lasse Urhamar

Jeg heter Lasse Urhamar og studerer ved linjen Dataingeniør ved Høgskolen i Østfold
Jeg er tilgjengelig på epost lasseu@hiof.no og mobil 91332140.