Første innlegg!

Gruppen har kommet godt igang med både forprosjektrapporten og planlegging av prosjektet. Forprosjektsrapporten har blitt lagt mye arbeid i, og den vil være klar for innlevering etter kvaliterssikring fra veileder.

Tirsdag 14 Januar reiste gruppen til Kjeller hvor FFI er lokalisert. Her hadde vi et møte hvor vi diskuterte våre tanker rundt MVP (Minimum viable product) og hva som skulle forventes av denne. Sammen med kontaktperson ble vi enig om alle kriterier og mål for MVP. Det ble bestemt at vi skal benytte en TurtleBot, model Waffle PI som enhet for MVP. Denne fikk vi lånt av FFI i samardbeid med UiO som har flere slike modeller til bruk i sine robotikk kurs.

Modellen har alt vi skulle trenge for å fullføre oppgavene og inkluderer blandt annent kamera, Rasberry PI med Ubuntu samt ladebart batteri. Videre har gruppen også startet undersøkelse av rammeverk og andre løsninger som kan være relevant for prosjektet. Flere kilder og ressurser har blitt lagret i et arkiv som gruppen kan bruke videre.

Hello World!
 

williams