Korona har kommet til Norge…🤧

Den siste uken fikk vi vite at all korona viruset har truffet Norge for fullt.. Dette etterfulgte fort med at alle skolen og de fleste offentlige møteplasser har blitt stengt eller redusert sin kapasitet, inkludert vår skole hvor vi gjennomfører denne oppgaven, Høgskolen I Østfold.

Viruset har gjort at det vanskeligere å jobbe sammen som gruppe. Med tanke på at vi vil følge de anbefalte tipsene for å redusere sjansen på å få viruset eller spre det videre, blir det mindre arbeid sammen. Heldigvis for oss har vi dannet gode rutiner når det kommer til kommunikasjon og arbeidsverktøy som Slack og Trello. Ved å bruke disse, sammen med litt ekstra press på oppdateringer av hva alle jobber med går det fint å fortsette arbeidet med oppgaven som før.

Ellers har vi funnet en måte som lar oss bygge mer kompliserte / varierte datasett. Dette blir gjort ved å ta i bruk en «greenscreen» som bakgrunn, som deretter kan digitalt modifiserer slik at det kan se ut som bildet ble tatt i en skog eller ved en fjellveg.

Når det kommer til Roboten, har gruppens progresjon stått noe stille. Temaet er komplisert og det er lite med virkelig gode ressurser via nett som kan bistå med problemet. Vi fikk nylig flere tips og eksempel filer fra Kim hos FFI, og satser på at vi kan få noe fremgang de neste dagene ved å se på disse.

Som alltid jobber vi sakte men sikkert på hovedrapporten, og flere gode sider med stoff blir produsert. Vi satser på at korona viruset forsvinner veldig raskt og at vi kan gå tilbake til normale rutiner.

 

Nytt dataset…

De siste ukene har gruppen hovedsakelig fokusert på å bygge et nytt, unikt datasett for å trene modellen vår. Dette datasettet skiller seg ut ved at det er tatt ute i natur, med mye mer komplisert bakgrunn. Dette settet ble ganske stort, og noen problemer oppstod når det kom til å flytte det fra roboten til google drive. Heldigvis fikk vi løst dette kjapt, og fikk startet treningen med det nye settet.

Angående roboten har vi hatt stor fremgang. Vi har fått installert og satt opp alle pakker og system som kreves for å bruke remote maskin til å kommunisere med roboten. Eneste som gjenstår er å sette opp selve roboten til å ta imot meldinger fra denne maskinen. Noe tekniske komplikasjoner oppsto, og vi skal prøve å få løst dette ved hjelp av veileder hos FFI og ressurser hos HIOF.

Gruppen hadde også et nytt møte med FFI, hvor vi viste frem progresjonen vi har hatt så langt når det kommer til roboten, datasett, modeller og rapporten. Tilbakemeldingene var gode, og vi fikk også en liten rundtur for å se på ulike beltevogner de kunne tenke seg å bruke teknologien vi lager i fremtiden på.