Research tur til Insperia

Idag har prosjektgruppen vært på Inspiria i Sarpsborg for å gjøre research og ha et intervju med Per Kristian Grytdal som jobber på Inspiria.

Her fikk vi testet ut forskjellige utstillinger som er å finne på Inspiria alt fra helse til programmering. På Inspiria var det dog ikke mange programmerings utstillinger men fant en kalt «Kodebordet». Kodebordet gikk ut på å bruke blokk programmering for å løse enkle oppgaver, som feks hva må du gjøre først før du skal gå ut døra i en rekkefølge.

Utstillingen var ikke så lett å forstå med første øyekast, noe som vi kommer til ta med oss videre i prosjektet dvs så enkelt å forstå som mulig. Vi observerte også de andre gjestene på Inspiria som prøvde ut de forskjellige utstillingene og fant fort ut at de fleste har kort oppmerksomhetsspenn og går fort videre til andre utstillinger, spesielt hvis de ikke forstår med en gang.

Intervjuet med Per Kristian Grytdal, eller PK som han går som, ga oss mange nyttige svar om både barn, programmering , de forskjellige utstillinger og hvordan Inspiria fungerer som gir oss god informasjon om vårt eget prosjekt fremover.

 

Forprosjekt og planlegging.

Bachelor oppgaven er godt i gang og prosjektgruppen er i gang med planlegging og en forprosjektrapport. Vi har til nå skrevet en forprosjektrapport hvor vi går gjennom hva som skal bli gjort, når og hvordan. Som for eksempel metoder som skal bli brukt i prosjektet, hva prosjektet handler om samt gantt diagram for å få en god oversikt over prosjektperioden. Vi har også gjennomført en risiko analyse for å vurdere risikoene i prosjektet.

bachelor jobbing arbeid

20.01.2020 hadde vi et møte med vår veileder, Børre Stenseth, hvor vi gikk gjennom forprosjektrapporten. Her ble vi enige om å gjøre mindre endringer i rapporten, men alt var hovedsaklig på rett spor.

Om du ønsker og lese hele forprosjekt rapporten kan du gjøre dette her:

:Forprosjektrapport «Utstilling som lar barn utforske programmering».

 

Prosjektet

Bachelor prosjektet dreier seg om å la barn utforske programmering gjennom en interaktiv løsning. Løsningen skal planlegges, designes, prototypes og testet på brukergrupper.

I dette prosjektet kommer vi til å ta utgangspunkt i boken «Hei Ruby» som er en del av serien med barnebøker skrevet av Linda Liukas, en finsk programmerer, illustratør og barnebokforfatter. Oppdragets hensikt er å skape en interaktiv prototype som introduserer barn for logisk tankegang. Dette er for å skape interesserer, inspirere annerledes tankegang og gi barna en morsom opplevelse med programmering.

Oppdragsgiver har gitt prosjektgruppen stor frihet til å velge direksjon for prosjektet, verktøy og tilnærmingsmåte. Kravet til prosjektet som er gitt av oppdragsgiver tilsier at resultatet av prosjektet skal være en interaktiv løsning som tillater barn å lære, leke og utforske programmering. Av den grunn kan ikke løsningen f.eks. være å sette barn foran en skjerm for å lære programmering. Det betyr med andre ord at prosjektgruppen skal utvikle en prototype som tar et analogt middel som “Hei Ruby” og omskaper det til et digitalt og interaktivt verktøy.

For å lese mer om gruppemedlemmene, se «om oss».