Prosjektet

Bachelor prosjektet dreier seg om å la barn utforske programmering gjennom en interaktiv løsning. Løsningen skal planlegges, designes, prototypes og testet på brukergrupper.

I dette prosjektet kommer vi til å ta utgangspunkt i boken «Hei Ruby» som er en del av serien med barnebøker skrevet av Linda Liukas, en finsk programmerer, illustratør og barnebokforfatter. Oppdragets hensikt er å skape en interaktiv prototype som introduserer barn for logisk tankegang. Dette er for å skape interesserer, inspirere annerledes tankegang og gi barna en morsom opplevelse med programmering.

Oppdragsgiver har gitt prosjektgruppen stor frihet til å velge direksjon for prosjektet, verktøy og tilnærmingsmåte. Kravet til prosjektet som er gitt av oppdragsgiver tilsier at resultatet av prosjektet skal være en interaktiv løsning som tillater barn å lære, leke og utforske programmering. Av den grunn kan ikke løsningen f.eks. være å sette barn foran en skjerm for å lære programmering. Det betyr med andre ord at prosjektgruppen skal utvikle en prototype som tar et analogt middel som “Hei Ruby” og omskaper det til et digitalt og interaktivt verktøy.

For å lese mer om gruppemedlemmene, se «om oss».

 

 

solveiku