Forprosjekt og planlegging.

Bachelor oppgaven er godt i gang og prosjektgruppen er i gang med planlegging og en forprosjektrapport. Vi har til nå skrevet en forprosjektrapport hvor vi går gjennom hva som skal bli gjort, når og hvordan. Som for eksempel metoder som skal bli brukt i prosjektet, hva prosjektet handler om samt gantt diagram for å få en god oversikt over prosjektperioden. Vi har også gjennomført en risiko analyse for å vurdere risikoene i prosjektet.

bachelor jobbing arbeid

20.01.2020 hadde vi et møte med vår veileder, Børre Stenseth, hvor vi gikk gjennom forprosjektrapporten. Her ble vi enige om å gjøre mindre endringer i rapporten, men alt var hovedsaklig på rett spor.

Om du ønsker og lese hele forprosjekt rapporten kan du gjøre dette her:

:Forprosjektrapport «Utstilling som lar barn utforske programmering».

 

michelh