Define fasen

Etter alt av undersøkelser var gjort i «Empathy» fasen var det på tide og definere problemet som resultat av innsatsen som var gjort under intervjuer, observasjoner og litteratur analysen. «Define» fasen hvor vi som sagt skal definere en innledende problemstilling som prosjektgruppen skal jobbe med videre i prosjektet, var det viktig at alle gruppemedlemmene hadde satt seg godt inn i informasjonen vi hadde samlet tidligere.

For å gjøre en eventuell problemstilling mer visuelt tok gruppen seg i bruk av  et «Empathy map», hvor man skal se fra en brukers perspektiv hva de følte, tenkte , gjorde og sa i de tidligere metodene vi brukte i «Empathy» fasen.

 

 

Etter å gjennomgått funnene, sammenlignet og studert de, har vi kommet frem til noen gjentagende punkter som prosjektgruppen vil fokusere på videre i prosjektet

  • Barn lærer ved bevegelse, farger og lyd.
  • Barn liker å få bekreftelse på om noe er riktig eller galt.
  • Barn har kort oppmerksomhetsspenn og for å fange oppmerksomhet må det være spennende og lett forståelig med en gang.
  • Barn liker og jobbe på egenhånd men å ha noen som kan hjelpe til om de ikke klarer å løse problemet selv.
  • Barn liker å samarbeide. 
  • Barn liker å kunne uttrykke seg kreativt og få lage noe til deres “eget”.
  • Barn liker å løse problemstillinger som de kan relatere seg til dvs hverdags problemer.
  • Barn lærer bedre ved å løse større oppgaver i mindre deler.
  • Barn trenger muligheten for progresjon.

Ut ifra denne lagde prosjektgruppen en innledende problemstilling, som vi følte var innsnervet nok til at det var en mål som kunne bli jobbet mot direkte men også bredt nok til at det kan endres underveis i prosessen, da «Design thinking» metoden er en svært iterativ metode.

Problemstillingen som skal jobbes med videre

Programmering er viktig for fremtiden og det er viktig at barn lærer dette i tidlig alder for å få en god forståelse og sette igang den algoritmiske tankegangen for å lære problemløsning. Med introdusere tankegangen og få inn basis kunnskapen tidlig kan det hjelpe med senere undervisning og utvikling innen digital kompetanse, dette er viktig for samfunnet da fremtidens arbeidsplasser vil kreve den digitale kompetansen.

Barn har kort oppmerksomhetsspenn og mister fort interessen for nye ting. Det trengs noe som kan fange oppmerksomheten kjapt og etter innledende testing, holde på oppmerksomheten. På denne måten kan barna få utforske programmering på en måte de selv finner morsomt og interessant og får en positiv opplevelse med programmering som igjen kan vekke en interesse om lære mer ved senere tidspunkt.

 

michelh