Work shop

Prosjektgruppen satt av en dag for å ha en workshop sammen. Dette ble gjort for vi er nå i «Ideate» fasen, som vil si fasen hvor vi skal ta alt forarbeidet vi har gjort til nå og komme opp med en ide for resten av prosjektet.

Det ble brukt flere forskjellige metoder for å hjelpe gruppen og ha måter å få et klarer syn , være kreative men samtidig kritiske til ideene som kom frem underveis.

Med problemstillingen som har blitt avklart i «Define» fasen i fokus lyttet medlemmene på hverandres ideer uten å dømme. Medlemmene ble inspirert av hverandres ideer som førte til videreutvikling av ideer og generering av helt nye ideer.

Før selve work shoppen som ble arrangert, lagde hvert gruppe medlem flere forskjellige ideer som skulle bli presentert til de andre gruppemedlemmene på workshoppen. Alle fikk gå gjennom sine ideer uten innspill fra de andre. Etter alle var ferdig med og presentere fikk de andre komme med sine kommentarer og meninger om de forskjellige ideene. For å gjøre dette enda enklere tok gruppen i bruk en metode som heter «6 thinking hats» metode.

Med “6 thinking hats” metoden, får gruppemedlemmene utdelt forskjellige fargede “hatter” som har forskjellige roller. Hattene blir brukt på en metaforisk måte hvor man setter seg inn i spesifikke roller for å få forskjellige syn på ideene som feks kritikk, kreativitet eller optimist. 

Når vi hadde gjort denne metoden skrev vi alle ideene opp på forskjellige ark og lagde en «Now,How,Wow» skala.De forskjellige ideene ble plassert på skalaen hvor prosjektgruppen mente de passet ut ifra brainstorming metoden og “6 thinking hats” metoden. Denne metoden ble tatt i bruk slik at prosjektgruppen kunne få et bedre overblikk over ideene ved å bruke et fysisk “kart” for å visuelt vise hvor ideene var i henhold til gjennomførbarhet og originalitet. 

 

Etter å diskutert og latt alle gruppemedlemmene fått sagt sin mening, tok vi bruk “Dot voting” metoden. Med denne metoden fikk alle tre prikker hver som hvert medlem kunne sette på den ideen de ville satse på videre som allerede var satt opp på skalaene fra “Now, How, Wow” metoden. Dette ble gjort uten innblanding fra andre gruppemedlemmer, slik at egne meninger kunne komme frem og man kunne sammenligne hva de andre hadde stemt på etter alle hadde fått satt sine tre ønsker på ideene.

På dette tidspunktet har vi tre hoved ideer som prosjektgruppen skal jobbe videre med, vi skal oppsøke oppdragsgiver og veileder for flere innspill og innen kort tid vil gruppen forhåpentligvis stå igjen med en ide som skal vidreutvikles i prosjektet med prototype og testing.

 

michelh