Ideate fasen

Etter workshoppen som gruppen hadde, satt vi igjen med fire ideer som alle var interessert i å utforske mer. Under kan man se de fire hoved ideene som ble plukket ut av omkring tolv ideer på workshoppen.

1.“Lag din egen avatar”

Kle en avatar etter forholdende.

Oppgaver på en skjerm som kan være f.eks. “Det er kaldt ute, hvilke klær vil du bruke for å ikke fryse”

Dukke og tokens. Bruker tokens for å kle på avatar (med hjelp av kode) 

Algoritmisk tankegang: baserer seg på sekvensiell handlinger

 

2.“Maze Fun” 

En labyrint som skal løses ved hjelp av å programmere en robot

Tokens / QR / Digitale tokens for å utføre programmeringen på en “fysisk” måte.

Viser tekstkode på skjerm og introduserer programmering. 

Muligheter for lys og lyd til for å skape en mer interessant opplevelse

 

3.“Dance Baby!” 

Animasjon + skjerm 

Danseoppgave – programmering spill som går på å koreografere en dans ved hjelp av programmering

Spillet viser dansetrinn, barna skal gjenkjenne koden for dansetrinn og kopiere det

Blokk Programmering, får feedbacken underveis på om koden er riktig.

Om å gjøre å utføre dansen med minst forsøk (poengsum)

 

4.“Programmerings tastatur” 

Skjerm med et interaktivt “tastatur” med knapper som True, False, symboler og bokstaver (forenklet), OK, Kjør kode og Clear all.

Oppgaver fra Hey Ruby boken

Progresjon i vanskelighetsgrad

“bærekraftig” med tanke på mulighetene for flere oppgaver som kan legges til i etterkant

Vi har diskutert med andre for å få flere innspill til ideene, dog alle har sine positive og negative sider ble gruppen til slutt enige om gå for en versjon av ide nummer 4, «Programmerings tastatur». Prosjekt gruppen kommer til å gå videre med denne ideen og vidreutvikle den underveis da denne er også en ganske «åpen» ide, med et programmerings tastatur som base hvor vi kan legge til og endre oppgavene ettersom.

Neste på lista er og starte med prototyping, noe alle gruppemedlemmene gleder seg til!

 

michelh