Corona virus

Corona viruset har truffet Norge for fullt og dette vil påvirke fremgangsmåten på prosjektet videre. Hvordan er fortsatt noe usikkert, men prosjektgruppen skal prøve å gjøre best mulig ut av situasjonen. Etter pålegg fra regjeringen har alle skoler i Norge stengt dører, og anbefaler alle som har mulighet og jobbe hjemme ifra og ikke samles.

Prosjektgruppen vil fra nå av jobbe hver for seg og ha møter over skype. Dette gjelder også møter med veileder og oppdragsgiver. Siden gruppen nå er i prototype fasen, gjør situasjonen arbeidet fremover noe vanskelig da prosjektgruppen må ha tilgang til verktøy som er på skolen for å få lage en fungerende prototype. Dette skal vi undersøke med skolen om eventuelle muligheter for å få tilgang til det vi trenger for å videreutvikle prototypen. Det samme gjelder så klart testing fasen, hvor planen var og teste prototypen med barn på MakerSpace kodeklubben, Insperia og andre arenaer som samler flere mennesker. Som situasjonen er nå er alle disse avlyst/stengt. Vi vil prøve å komme med alternative måter å få testet prototypen underveis.

Det viktigste nå er at vi alle tenker på helsen og gjøre så godt vi kan for å stoppe spredningen av viruset.

 

Hoveddokument første versjon

Første del av hoveddokumentet ble levert til faglærer, oppdragsgiver og veileder den 09.03.20. Her skulle alt av struktur på dokumentet og analyse delen være klar slik at de kunne se hvordan prosjektet lå an og gi oss tilbakemeldinger om ting som burde endres eller legges til i dokumentet for at det skal bli så bra som mulig.

Gruppen har jobbet godt underveis siden start og både strukturen og analysen delen var klar for innlevering. Siden vi har jobbet i et godt tempo hele veien har prosjektet også kommet lenger enn det som var kravet for første innlevering, da gruppen nå er i gang med prototyping.

Vi fikk tilbakemeldinger om mindre endringer på dokumentet, som gruppen ordet opp i og leverte på nytt. Denne gangen var det tipp topp tommel opp og ingen punkter som burde bli rettes opp.

For å lese hele første versjon av hoveddokumentet for prosjektet klikk på linken under.

BO20-G39_Del1_Versjon2