Oppdragsgiver

Prosjektets oppdragsgiver er Susanne Koch Stigberg, høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Hun er forsker og foreleser ved avdeling for informasjonsteknologi og hennes forskningsinteresse er hovedsakelig mobil interaksjonsdesign. Ved hjelp av et human-centered perspektiv og deltagende design, undersøker hun hvordan vi kan interagere med teknologi mens vi er i bevegelse. Susanne har vært fagansvarlig for flere design kurs både for bachelor- og masterstudenter. 

 

Selv om Susanne er foreleser ved Høgskolen i Østfold, hvor prosjektet hovedsakelig vil ta plass, vil hun fungere som en tradisjonell oppdragsgiver. Hun kommer til å stå for tilbakemeldinger på den kreative biten samt tilbakemeldinger på utvikling av prototypen.

 

Gjennom prosjektperioden vil prosjektgruppen ha flere møter med Stigberg for å sørge for at oppdragsgiver er fornøyd med prosjektets utvikling.