Azure Server : Database

Prosjektet LEA blir hostet på Azure, dette fordi Halden Kommune ønsker tilgang etter endt bachelor, derfor er det uhensiktsmessig å ha serverene våre hostet på Høyskolen sitt interne system. Azure tilbyr løsninger av alle mulige slags varianter, vi trengte bare en enkel relasjonsdatabase på bakgrunn av estimering av datatraffikken den må håndtere.

<->sensorene sender hver for seg en datapakke på maksimalt 32 Bytes<->
<->sensorene sender hver for seg datapakken hvert 30 minutt<->
<->på 24 timer vil databasen motta 96(24 x 2 x 2) datapakker på 32 Bytes hver som tilsvarer 3072 Bytes totalt<->
<->på en uke vil databasen motta 21504 Bytes<->
<->på et år vil databasen motta 1121280 Bytes => 1,1 MB fra begge sensorene<->

På bakgrunn av denne estimeringen ser vi at databasen ikke må ha stor lagringsplass, vi velger da helt standard databaseløsning med Azure SQL server.

 

Dev_blog_02 Sensor code

[Hello Sensor]

Sensor.On()
4G.Connect()
pm25result = Sensor.readPM25()
4G.post(pm25result)

Vi har lekt med luftsensoren for å forstå den bedre. Koden ser for øyeblikket grei ut,
siden sensoren har et godt utviklet API og dokumentasjonen ser grei ut.
Videre skal vi jobbe med å få databasen på plass så vi kan begynne å samle data så fort som mulig.

Showing somebody my code: It ain't much and it doesn't work

 

 

How Many Graphic Designers Does It Take To Change A Light Bulb? Does It Have To Be A Light Bulb? ‘Cause I Had This Other Idea…

Vi har da startet på grensesnittet for web-applikasjonen

 

[Qui sommes nous?] [Wer sind wir?] [Keitä me olemme?]

«Vi skal ikke gi oss på 500t engang, den bacheloren har ikke sjangs.»- Jens H. Rage, Thomas B. Knoll, Kajsa R. Bogen

 

Dev_blog_01

[HALLO]

» Med tungt hjerte returnerte Kajsa fra storslotte Frankrike, med bagasjen full av Maile.
Hovedfokuset denne uken var å få Kajsa oppdatert på gruppens fremgang så langt.
Møtene har vært preget av mye kaos, latter, frustrasjon og coca cola. «

<Quest> :: W. 6

  1. Hente sensorer på halden kommune sitt kontor
  2. Avtale møte med Roberth Johansen (Teknisk sensor rådgiver)
  3. Avholde første samlede veiledningsmøte med Einar Von Krogh

Vi har vedlagt: Forprosjektrapport-LEA og et første utkast av UML for APIet vårt.  UML oversikt over APIet (tidlig versjon)