Azure Server : Database

Prosjektet LEA blir hostet på Azure, dette fordi Halden Kommune ønsker tilgang etter endt bachelor, derfor er det uhensiktsmessig å ha serverene våre hostet på Høyskolen sitt interne system. Azure tilbyr løsninger av alle mulige slags varianter, vi trengte bare en enkel relasjonsdatabase på bakgrunn av estimering av datatraffikken den må håndtere.

<->sensorene sender hver for seg en datapakke på maksimalt 32 Bytes<->
<->sensorene sender hver for seg datapakken hvert 30 minutt<->
<->på 24 timer vil databasen motta 96(24 x 2 x 2) datapakker på 32 Bytes hver som tilsvarer 3072 Bytes totalt<->
<->på en uke vil databasen motta 21504 Bytes<->
<->på et år vil databasen motta 1121280 Bytes => 1,1 MB fra begge sensorene<->

På bakgrunn av denne estimeringen ser vi at databasen ikke må ha stor lagringsplass, vi velger da helt standard databaseløsning med Azure SQL server.

 

kajsarb