SARS-CoV-2: Konsekvens

94% redusert luftforurensning

Oppgaven vår går ut på å måle forskjellen i luftkvalitet i henhold til fysisk avstand til veien. Etter den nasjonale og internasjonale unntakstilstanden med det nye SARS viruset, er trafikk og industri blitt kraftig redusert.

Med teknologien som blir brukt til denne oppgaven, kan vi se en tydelig endring i dataene fra før de nasjonale krisetiltakene og etter. Verdien Pm10 som fanger opp alle partikler mellom 0-10 mikrometer, har gått fra en gjennomsnittlig verdi på 183 til 11 (se bildet under).

Vi har regnet litt på dette og det viser seg at luftforurensningen i Halden har gått ned med 94% på bare to ukers mellomrom. Bachelorgruppen har hørt med veileder om hvilke konsekvenser dette har for problemstillingen vår, tilbakmeldingen er at vi forsøker lage et «proof-of-concept». Jeg velger å bruke dette navnet fordi vi har fått beskjed fra veileder om å følge normal fremgang i prosjektet, hvilket betyr at vi ikke tar høyde for SARS-CoV-2, som igjen betyr at innsamlet data ikke vil være realistisk.

Bachelorgruppen fortsetter å jobbe iherdig med å samle informasjon om luftkvalitet, men etter unntakstilstanden har dette vist seg å være veldig utfordrende, spesielt siden personene vi gjerne skulle snakke med jobber på Folke Helse Instituttet. Det har også vist seg utfordrende å kontakte andre personer som kan ha ekspert kunnskap på luftkvalitet, men vi har ikke gitt opp!

Gruppen håper det går bra med alle som leser dette innlegget, vi takker også alle som deltar i den nasjonale dugnaden med å forhindre spredning.

HUSK: Vask hender

 

kajsarb