Plassering av sensor in the wild part 3

Hei!

Denne gangen skulle vi komme opp med en ny lokalisasjon for sensorene for å sjekke et nytt geografisk område iforhold til svevestøv, å se om det var noe annerledes fra den første lokalisasjonen.
Siden gruppen hadde møtt på noen problemer, så gikk ikke dette som planlagt. Sensorene skulle ha stått nye seks uker for å samle inn lik mengde data som den forrige plasseringen, men siden vi har innlevering av Bachelor 29.mai rakk vi ikke dette. Det hadde vært for liten tid å hente inn nytt datasett.

Så gruppa kom opp med at vi kunne sette opp sensoren tilbake til 50 meter på samme plassering som den hadde vært på før. Dette er grunnet at det første datasettet ble korrupt av COVID-19. Med at vi setter den tilbake, så kan vi samle data i 3 nye uker for å erstatte den korrupte datainnsamlingen vi fikk når COVID-19 brøt ut. Vi kan også da sammenligne data mellom de målingene som ikke var påvirket av COVID-19 mot de som ble påvirket. Noe arbeidsgiver syntes var en fornuftig løsning.

 

Web-App

Web applikasjonen er på god vei nå
Den har blitt utviklet løpende med APIet, men nå er videreutvikling av den på fulltid.

Her er en lenke til web appen: https://project-lea.azurewebsites.net/
For de som ønsker å følge med på den.

Men graf siden er den som er mest vært å se på for øyeblikket: https://project-lea.azurewebsites.net/graph

 

Tidlig utkast av graf siden, inneholder: fargekodet pm grafer, masse checkbokser som bestemmer hvilke data som vises

Tidlig utkast av graf siden, inneholder: fargekodet pm grafer, masse avkrysningsruter som bestemmer hvilke data som vises

Rick Smith I just keep on doing x and it keeps working

 

REST API

API v1 er ferdig!

I APIet er det funksjonalitet for å hente pm verdier. Du kan hente verdier imellom to datoer, eller de siste 24 timene.

API et følger alle REST retningslinjene, dette vil si følgene:
HTTP metoder bestemmer hvilke klasser APIet skal bruke til å fullføre forespørselen.
Det sender alle nødvendige cache headers til klienten.
Det trenger ikke lagre noe data om klienten for å oppfylle forespørslene
Det er fullstendig adskilt fra databasen.
Det er fullstendig adskilt fra klienten.

Web-applikasjonen er på god vei også; Det kommer snart et blogg innlegg om den også.

Bildet viser frem parametere og JSON resultat

Bildet viser frem parametere og JSON resultat