Plassering av sensor in the wild part 3

Hei!

Denne gangen skulle vi komme opp med en ny lokalisasjon for sensorene for å sjekke et nytt geografisk område iforhold til svevestøv, å se om det var noe annerledes fra den første lokalisasjonen.
Siden gruppen hadde møtt på noen problemer, så gikk ikke dette som planlagt. Sensorene skulle ha stått nye seks uker for å samle inn lik mengde data som den forrige plasseringen, men siden vi har innlevering av Bachelor 29.mai rakk vi ikke dette. Det hadde vært for liten tid å hente inn nytt datasett.

Så gruppa kom opp med at vi kunne sette opp sensoren tilbake til 50 meter på samme plassering som den hadde vært på før. Dette er grunnet at det første datasettet ble korrupt av COVID-19. Med at vi setter den tilbake, så kan vi samle data i 3 nye uker for å erstatte den korrupte datainnsamlingen vi fikk når COVID-19 brøt ut. Vi kan også da sammenligne data mellom de målingene som ikke var påvirket av COVID-19 mot de som ble påvirket. Noe arbeidsgiver syntes var en fornuftig løsning.

 

thomabk