Datasett & rapport v2

Tidligere denne uken har rapport versjon nummer to blitt levert inn til både oppdragsgiver og veiledere. Prosjekt gruppen er fortsatt delt inn i hver sine arbeidsoppgaver som er utvikling av designet på web-applikasjonen, rekonstruering av programvare og data tydning. Gjerne se på den foreløpige versjonen av rapporten her: BO20-G42-Andreutkast.

Vi har også startet med å løse problemstillingen gitt av Halden Kommune, som er å finne ut om det er en betydelig forskjell i svevestøv med 50 til 100 meter fra hovedveien hvor vi foretar hovedmålingen. Som nevnt på forrige innlegg måler vi tre nye uker med svevestøv på 50 meters avstand, dette er grunnet i covid-19 situasjonen som gjorde at data som ble samlet inn ikke var konsistente i forhold til antatt trafikk. Derimot har vi allerede nå tatt en vurdering av data samlet inn på 100 meter.

Pm0.1 (verdier rundet opp til to desimaler) 
2.35 - 1.30 = 1.05, 1.05/2.35 = 0.44, 0.44 * 100% = 44% 
Pm2.5 (verdier rundet opp til to desimaler) 
3.14 - 1.94 = 1.2, 1.2/3.14 = 0.38, 0.38 * 100% = 38% 
Pm10 (verdier rundet opp til to desimaler) 
4.42 - 3.69 = 0.73, 0.73/4.42 = 0.17, 0.17*100%= 17%

Som bildet og utrengningen viser er det en betydelig nedgang i Pm0.1 med 44% som kalles for ultra finfraksjon, dette kan begrunnes i at Pm0.1 har mye høyere spredningsevne enn Pm10 som bare falt med 17%. Under analysen av svevetøv fant vi ut at Pm10 kan også være pollen, som i akkurat denne perioden er mye av. Sensor 2 som er plassert 100 meter unna hovedveien er plassert i en skog, dette har helt sikkert påvirket data innsamlingen, men i hvilken grad det påvirkes er vanskelig å si.

Nå under vår sesongen blir det mer og mer grønt, jeg sjekker batterinivåene på sensorene hver morgen for å forsikre meg om at sensor 2 sitt solpanel som er inne i skogen ikke blir skygget for av bladene som kommer på denne tiden.