Dev_blog_01

[HALLO]

» Med tungt hjerte returnerte Kajsa fra storslotte Frankrike, med bagasjen full av Maile.
Hovedfokuset denne uken var å få Kajsa oppdatert på gruppens fremgang så langt.
Møtene har vært preget av mye kaos, latter, frustrasjon og coca cola. «

<Quest> :: W. 6

  1. Hente sensorer på halden kommune sitt kontor
  2. Avtale møte med Roberth Johansen (Teknisk sensor rådgiver)
  3. Avholde første samlede veiledningsmøte med Einar Von Krogh

Vi har vedlagt: Forprosjektrapport-LEA og et første utkast av UML for APIet vårt.  UML oversikt over APIet (tidlig versjon)