Velkommen

Dette er en nettside for vår bacheloroppgave. Her finner du informasjon om gruppen, oppdragsgiver og selve oppdraget.