Presentasjon

 

Prosjektplakat

Prosjektplakat

 

Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er HØ/IT FixD ( Forskergruppe for Interaksjonsdesign) ved
Vigdis Holen. Hun er professor ved avdeling i Informasjonsteknologi på Høgskolen i Østfold.Hun er utdannet som forsker og kunstner. Vigdis er oppdragsgiver og samtidig en veileder.

 

Oppdrag

Oppdraget går ut på å utvikle et interaktiv utendørs film/video installasjon som skal forsterke minnet og forbedre verdien av et sted. Dette utføres gjennom et interaktiv løsning. Produktet er tenkt å danne grunnlag for videre forskning og utvikling og bidra til aktivitetene i forskningsgruppen for Interaksjondesign ved Avdeling i Informasjonsteknologi på Høgskolen i Østfold.