Om oppdraget

Prediktor AS leverer overvåkningssystem til store solcelle parker over hele verden. Sentralt her er innsamling av data fra forskjellig type utstyr. Disse data hentes inn ved bruk av en seriell kommunikasjonslink som for eksempel Modbus RTU. I Prediktors løsninger arbeider vi med å standardisere kommunikasjonen oppover i systemet ved bruk av OPC-UA o gjennom dette prosjektet ønsker vi å få sett på muligheten av å kunne benytte en Rasberry PI modul til å transformere data fra en MODBUS RTU til OPC UA protokoll. Prosjektet går up på å implementere Prediktor sin OPC UA modul på en Rasberry PI enhet sammen med en kommunikasjonsprotokoll for MODBUS RTU.