Forside/Prosjektet

Gruppe BO20-G49

Forskningsoppdraget er å designe og utvikle prototyper for en AR applikasjon som tydeliggjør, forsterker og utvider opplevelsen av sted og historie.

Forlatte hus og bygninger som har stått på hustufter visualiseres i en AR applikasjon for mobil, som forsterker og tydeliggjør historisk virkelighet. Den skal kunne skape stedsopplevelser med tillagt visuell informasjon, tekstlig og billedlig.

Under dette prosjektet kommer gruppen til å bruke Autodesk Maya for å lage ulike 3d modeller og Unity for å programmere og skape en fungerende applikasjon for mobiltelefoner. Gruppen Denkommer til å ta i bruk ulike hjelpemidler som kan effektivisere prosessen, et eksempel på dette er ulike plug-ins i Unity.

Oppdragsgiver:

Oppdragsgiver for prosjektet er professor Vigdis Holen. Oppdraget er tenkt å danne grunnlag for videre forskning og utvikling og på så vis bidra til aktivitetene i forskergruppen for interaksjonsdesign (FIxD) ved avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold.

Forskergruppe for Interaksjonsdesign (FIxD):

https://www.hiof.no/it/forskning/grupper/interaction-design/index.html