Tilbakemelding av utkast 1 til forprosjektrapport

Møtereferat 07.02.202

Til stede: KWO, ST, EH, JTK, OA,

Sted: Høgskolen i Østfold, avd. Fredrikstad: S-319

Saker:

Gjennomgang av forprosjektrapport, med tilbakemelding fra OA:

 • Sidenummer
 • Seal E under 2.Bakgrunn og teoretisk grunnlag.
 • Kapittel 3, omformulering av første setning.
 • Kildekritikk: Ledernytt (SMART) rett etter info.
 • Definere Marc, eller bruke mer generelt ord. Hvis generelt ord; definere marc i rammer og avgrensninger.
 • Formulering ved «utfordrende under drift».
 • Evt. referere til Seal ved at dette ikke er gjort før.
 • Skattefunnsøknad er ikke så relevant, men kan nevnes at Seal E har mulighet til å bruke denne.
 • Kontorvennlig standard.
 • Illustrativ tegning av testrigg ved strekktestmaskin.
 • Diametere og geometrisk utforming kan nevnes i rammer og avgrensninger.
 • Spesifisering av væsker i laben.
 • Effektivt fiksturbytte, retter mot spesifikk maskin. «Setup-time».
 • Prosjektplan: Endre produktkravlinjen o timeliste ifb forprosjektrapport.
 • Kilder til forskrifter

Saker rettet mot hovedoppgaven

 • Løsningsalternativer innad i MiT. Løsningsalternativer vil være det som finnes fra før, samt det vi klarer å «finne opp».

 • Ressursplan, Vi kan evt dele opp «grovoppgaver» etter behov. Altså, har noen i gruppen spesifikk erfaring så tildeler vi oppgaver deretter.

 • Timeliste: pr. dags dato