Status på bacheloroppgave ifb. med covid-19

Hei!

I forbindelse med covid-19 har emneansvarlig (Daniela Blauhut) opplyst med følgende til alle bachelorgrupper og veiledere:

Til alle bachelorgrupper på Maskin, Bygg, Elektro, Industriell design, og Kjemi
Til alle veiledere
Situasjonen vi er i nå, vil med stor sannsynlighet føre til at noen bachelorgrupper må endre sine opprinnelige planene for bachelorprosjektene. Jeg regner med at mange oppgaver har en praktisk problemstilling og at noen av dere har planlagt å bruke empiriske metoder for å samle data, samt gjennomføre eksperimenter og praktiske studier i verkstedene eller laboratoriene.
Høgskolelokalene er foreløpig stengt. Fysisk møtevirksomhet må utsettes. På denne bakgrunnen vil jeg oppfordre dere til å tilpasse dere situasjonen, noe som kan bety at opprinnelige prosjektmål eller delmål, løsningsmetodene og prosjektplaner må justeres eller endres.
Drøft sammen med veilederne (og eventuell med oppdragsgivere), hvorvidt simulering, bruk av CAD, tegning osv. kan vektlegges i prosjektarbeidet og eventuell erstatte arbeid som krever utførelse på verkstedet/lab. Gjennomfør møter med deres samarbeidspartnere, informanter, og målgrupper – i den grad det lar seg gjøre – nettbasert, vil si via telefonmøter, Skype osv. Unngå fysisk samling i deres grupper og velg alternative, nettbaserte samarbeidsmetoder.
Studieleder Terje Østerud bekreftet til meg i en e-post angående emnebeskrivelser, at vi må være fleksible med tanke på hva som skal utføres og gjennomgås. Jeg forventer at rektoratet og avdelingsledelsen vil gi nye beskjeder om ca. 2 uker, og dere vil få fortløpende oppdatering i Canvas.
Hilsen Daniela

 

Bachelorgruppen har derfor foretatt interne beslutninger på hvordan vi skal operere under omstendighetene:

  • Elektroniske møter.

  • Alle gruppemedlemmer oppretter VPN-forbindelse med skolens nettverk, slik at databaser er tilgjengelige.

  • Avklarer med veileder hvorvidt problemstilling skal endres, og løsningsmetode.

 

Mvh B20M01