Statusinnlegg 30.03.2020

Kvartalskifte

Ila kommende uke vil første kvartal være omme, og andre kvartal påbegynt. Derfor ønsker gruppen å bruke anledningen til å oppdatere dere lesere i prosjektarbeidet.  Gruppen har også flytende dialog med både veiledere og oppdragsgiver. Det arbeides aktivt med konseptskisser og nødvendig teori for å kunne løse oppgaven. Se rendert konsept i figuren nedenfor.

Figur 1. «Førsteutkast«, 2020, av Thøgersen, Sebastian.