Videre arbeid og status

Hei!

Ønsker å opplyse bachelorgruppens publikum med dagens status og videre arbeid i prosjektet.

Tiden nå bruker vi til  å generere fullstendig produksjonsunderlag av designet testrigg med komponenter. Alle produksjonstegninger er så og si ferdigstilt, og materiallisten vokser. Det er planlagt å foreta bestillinger og videresende underlag til produksjon i løpet av denne uken.

Samtidig skal vi foreta en simulering av testriggen i ANSYS og deretter analysere de kritiske punktene fremhentet fra simuleringen. Dette gjøres slik at vi kan forsikre oss om at testriggen holder gitte spesifikasjoner og følger  forskrift for trykkpåkjent utstyr. 

Det kommer også til å bli påbegynt løsningsmetode i MATLab/Simulink for å kunne sammenligne data fra testriggen. Dette blir basert på matematiske friksjonsmodeller.

Vi holder dere oppdatert!

Mvh B20M01