Rapport

Prosjektet er nå i sluttfase, og det arbeides iherdig med å få ferdigstilt rapporten.

(Prosjektgruppen i arbeid)

Seal Engineering har vært så greie med oss, og tildelt et eget rom for å få ferdigstilt rapporten til prosjektet.

Laboratorieforsøk

Dagen i dag er blitt brukt på oppdragsgivers laboratorium, og det er blitt foretatt tester.

Testene har fulgt en mal, og det ble funnet gode resultater.  Trykk ble regulert, og temperatur ble logget.

(Sebastian kontrollerer trykk)

Resultatene ble eksportert, og deretter plottet inn i Excel for  generering av representative grafer.

(Representative data fra tester)

Trykktesting & montering

I dag har bachelorgruppen vært på besøk hos oppdragsgiver. Selvdesignet testrigg var ferdig produsert, og klar for trykktesting. I tillegg til trykktesting har riggen vært prøvemontert i strekktestmaskinen.

Sammenstilling

Etter endt produksjon, og før trykktestingen ble testriggen montert iht. selvgenerert monteringsanvisning.

(Fra venstre; Sebastian, Kristian og Eivind klare for montering.)
(Tetning montert i tilhørende hylse.)

For montering av tetninger i tilhørende hylser ble det brukt et spesielt verktøy for dette, såkalt «Kidney shaper». Bruken av spesialverktøyet illustreres i bildet nedenfor.

(Montasjeverktøy)
(Trykkbeholder med hylser og endeholderinger montert.)

Etter montering ble testriggen prøvemontert i strekktestmaskinen. Se bildet nedenfor.

(Testrigg montert i strekktestmaskin.)
Trykktesting

For å sikre beregningene for design av trykkbeholder ble denne trykktestet iht. oppdragsgivers kontrollister. Trykkbeholderen er dimensjonert til 300 bar med en sikkerhetsfaktor på 1,54. Dermed skal denne tåle ca. 450 bar i teorien.

Selve testen ble utført i et lukket kammer isolert fra omgivelsene, og ble fortrinnsvis testet på  ca. 100 bar, 200 bar og 300 bar.

(Trykkbeholder i isolert kammer montert.)
(Trykktest 310 bar)

Friksjonsmodeller og spenningsanalyse

B20M01 arbeider iherdig med å få ferdigstilt en friksjonsmodell som kan brukes for å evaluere resultatene fra testriggen. Det er blitt gjennomført en seleksjonsmetode for å bestemme hvilken friksjonsmodell som egner seg til vår testrigg. Etter videre undersøkelser og seleksjon har vi falt på LuGre friksjonmodell. LuGre friksjonsmodell er en differensialligning vi har planlagt å modellere en matematisk modell for i MatLab/Simulink.

Foreløpig har vi et utkast fra MatLab:

I tråd med friksjonsmodell har vi foretatt en spenningsanalyse av designet testrigg i Ansys. Simuleringer og beregniner viser til at designet holder mål iht. Forskrift for enkle trykkbeholdere. Nedenfor har vi lagt ved noen bilder av spenningsanalysen.